Skip to main content
Home » Muskel og skjelett » AktivA – aktiv med artrose
Muskel og skjelett

AktivA – aktiv med artrose

Foto: Getty Images

Helsemyndighetene lanserer stadig pakkeforløp for ulike sykdommer og plager. Hittil er det lansert mange slike forløp for ulike typer kreft. Pakkeforløp for muskel- og skjeletthelse utredes nå. Målet er å sikre alle pasienter en likeverdig, kvalitativt bedre og mer effektiv helsetjeneste. En åpenbar kandidat for slike nye pakkeforløp er folkesykdommen artrose og spesielt artrose i kne og hofter.

Christian Pollock Fjellstad

Politisk rådgiver i Norsk revmatikerforbund (NRF)

Nesten 14 prosent av Norges befolkning får artrose og AktivA er pasientforløp og modell til etterfølgelse. AktivA-modellen jobber for å implementere kunnskapsbaserte retningslinjer for fysio­terapeuter i behandling av kne- og hofteartrose. En naturlig videreutvikling av dette programmet er å sikre at de mest effektive behandlings­metodene til enhver tid benyttes. Slik forhindres overbehandling og antall operasjoner går ned.

Kommunenes ansvar

Til forskjell fra dagens pakkeforløp i sykehusene og spesialisthelsetjenesten, må AktivA som forløp ta utgangspunkt i fastlegene og primærhelsetjenesten rundtomkring i landets kommuner. Dette er i tråd med Helsedirektoratets syn på at sykdom, plager og lidelser i muskel- og skjelettsystemet i større grad må falle innunder kommunenes ansvar. Med rask identifisering og diagnostisering hos lege og med øyeblikkelig henvisning til fysioterapeut kan en spare samfunnet for store summer og den enkelte for mye smerte.

I tillegg til å sikre en kunnskapsbasert behandling, har artroseskolen AktivA fokus på pasientopplæring og å måle effekten av behandling. Etter avsluttet behandling svarer 94 prosent av pasientene at de bruker det de har lært på kurset ukentlig, hvorav nesten 40 prosent oppgir at de bruker det daglig. Pasientene rapporterer også om positive og langvarige endringer av behandling ved AktivA-klinikker.

Fortere til behandling

Med AktivA i front vil pasienter med kne- og hofteartrose komme fortere til kunnskapsbasert behandling og rehabilitering. Gjennom hjelp til selvhjelp heves pasientenes kunnskap om artrose i dagliglivet og forebyggingen er i gang fra dag en.

AktivA er kanskje ikke den mest fancy av modeller for gode pasient- og pakkeforløp, men det virker – og det er vel faktisk det beste.

Av: Christian Pollock Fjellstad, politisk rådgiver i Norsk revmatikerforbund (NRF)

Next article