Home » Munnhelse » Å lære folk å svømme er bedre enn livredning
tannpleie

Å lære folk å svømme er bedre enn livredning

Foto: Getty Images

Tannpleiere er spesialister på helsefremmende og forebyggende arbeid, og er det noe yrkesgruppen brenner for, så er det nettopp det. Det helsefremmende arbeidet og «svømmeskolen» blir en stadig viktigere del av det arbeidet tannpleieren gjør. Både innenfor tann- og munnhelse spesifikt, men også gjennom tverrfaglig samarbeid.

Med «svømmeskole» menes det arbeidet tannpleieren gjør for å styrke pasientenes kunnskap, evne og vilje til å ta kontroll over egen helse. «Empowerment» står sentralt i tannpleierens arbeid og er den beste løsningen både samfunnsøkonomisk og for pasientene, enn invasiv behandling og «livredning» av håpløse tenner. En fylling er bare en midlertidig løsning på symptomet, men ikke en langsiktig løsning på problemet.

Start tidlig med «svømmekurs»

Som behandlere har vi et særskilt ansvar for å sette pasientene våre i stand til å ivareta egen tann- og munnhelse. På makronivå gjøres dette blant annet gjennom utadrettet virksomhet og folkehelsearbeid. Tannpleiere fra den offentlige tannhelsetjenesten er tidlig ute med undervisning av barn og unge, og tannhelsetjenesten skal også ha et systematisk samarbeid med helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Disse samarbeidsavtalene er forankret i tannhelsetjenesteloven og forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Likevel vet vi at den viktigste læringen for barna skjer i hjemmet. Foresatte i barnas liv er viktige rollemodeller og spiller en avgjørende rolle i henhold til rutiner rundt munnhelsen og kostholdsvaner. Vi kjenner alle til begrepet «gammel vane er vond å vende», og det er derfor spesielt viktig at både tannhelsetjenesten og foresatte hjelper barnet med å etablere gode vaner fra første tann. Samtidig vet vi at det må være en sammenheng mellom det vi sier og det vi gjør. Det er nettopp derfor barnas rollemodeller er ekstra viktig i etableringen av gode vaner.

Kristiane Muren, styremedlem i Norsk Tannpleierforening, Delta. Foto: Norsk Tannpleierforening

Individuelle utfordringer

Til tross for at norske barn og voksne har en tannhelse i verdenstoppen, har vi fortsatt en vei å gå. Både i henhold til lavere kariesforekomst, det helsefremmende arbeidet, og tannhelse som en naturlig del av vår helsepolitikk. Vi som behandlere må bli enda flinkere til å gjøre pasientene våre gode, slik at de har nok kunnskap og vilje til å kunne ta ansvar for egen helse. Dagens tannhelseutfordringer er annerledes enn for hundre år siden, og vi møter pasienter med helt andre og flere utfordringer enn bare karies. Vi vet for eksempel at munntørrhet kan forårsake soppinfeksjoner og karies, og at den vanligste årsaken til munntørrhet er bivirkninger forårsaket av medikamenter. Samtidig vet vi at det er en økende bruk av psykofarmaka blant barn, unge og sykehjemspasienter, og en økende polyfarmasi blant eldre. Flere og flere av pasientene våre står på medikamenter, har psykologiske utfordringer, motoriske begrensninger og livsstilssykdommer. Tannerosjonsskader (syreskader) er en livsstilssykdom og periodontitt (tannkjøttsykdom) kan også være det. Disse gir få eller ingen symptomer i starten, og kan derfor lett bli oversett av pasienten selv. En god munn- og tannhelserutine i dag bør derfor være individuelt tilpasset. Noen kan ha behov for behandling av periodontitt så ofte som hver tredje måned, mens andre kan ha lite eller ingen utfordringer med tannhelsen. Disse kan gjennom forebyggende tiltak i hjemmet, ha behov for en undersøkelse annet hvert år. Søk råd og veiledning hos din tannpleier eller tannlege for å få en behandlingsplan og veiledning som er tilpasset akkurat deg.

Du er eksperten i livet ditt

De fleste av oss vet hva som er til vårt eget beste, at vi bør pusse morgen og kveld, bruke tanntråd og fluor, spise sunt, trene, og ikke røyke eller snuse. Dette har vi hørt før, og mange pasienter kan bli både motløse og frustrerte av tannhelsepersonellets «mas» som bidrag til den dårlige mestringsfølelsen. For å unngå slike vonde spiraler, er det viktig at vi som tannhelsepersonell veileder pasientene våre, for til syvende og sist er det kun én person som kan snu situasjonen, og det er pasienten selv!

Av Kristiane Muren, styremedlem i Norsk Tannpleierforening, Delta

Neste artikkel