Skip to main content
Home » Mannens helse » Setter mannens helse på dagsorden
Sponset

Med mål om å senke terskelen for å oppsøke lege skal Herreklinikken på Aker Brygge tilby legehjelp for menn i alle aldre.

Svein Sande

Lege og gründer av Herreklinikken Skandinavia

Siden tidenes stund har menn blitt fortalt at vi ikke skal gråte, men være sterke. At vi skal tåle ditt og datt, og stå i det. At vi skal være stolte, og ikke vise tegn til svakhet. At vi skal ta det som en mann. Men menn er også sårbare, og menn har på lik linje som kvinner sine helse- og livsstilsrelaterte problemer. Derfor har allmennlege Svein Sande startet Herreklinikken, som setter mannens helse på dagsorden.

– Menn er tradisjonelt sett dårligere til å ta hånd om egen helse i motsetning til hva kvinner er. Dette er et resultat av flere faktorer, blant annet at vi skal «ta det som en mann», og at menn ikke har hatt et godt nok helsetilbud når de har hatt behov for det. En annen faktor er at det rett og slett ikke har vært tilstrekkelig folkeopplysning i henhold til mannens helse. Der kvinner får innkallelse til mammografi og underlivsundersøkelser får ikke mannen den samme oppfølgingen eller folkeopplysning. Min kliniske erfaring de siste ti årene har vært at menn ikke en gang vet hva prostatasymptomer er, sier Svein Sande, lege og gründer av Herreklinikken Skandinavia.

Fordelaktig medlemskap

Av nettopp den grunn har klinikken rettet seg mot menn, og satt mannens helse i fokus. På Herreklinikken skal menn i alle aldre få den akutte hjelpen de trenger samt muligheten til å melde inn medlemskap for et jevnere og mer transparent forhold til leger. De skal nå få den rettmessige oppfølgingen og rutinemessige innkallelser til årlige helsekontroller.

– Min oppfatning er at terskelen er altfor høy i henhold til møtet mellom menn og leger. Menn har ikke tid til å vente i to uker på en fastlege-time. De ønsker timen kjapt, og trenger den ofte akutt samme dag. Tilgjengelighet er derfor et nøkkelpunkt for oss. Vi tilbyr et gratis medlemskap som senker terskelen for legebesøket. Du får en årlig innkallelse til en helsesjekk som en påminner om at du har tatt vare på helsen din. Du mottar regelmessig kontakt med legen, og vil på et tidligere stadium avdekke potensielle alvorlige sykdommer. Du vil også som medlem motta fordeler på alt du bruker av tjenester hos oss, påpeker Sande.

– Vi jobber målrettet innenfor mannsrelaterte helseutfordringer, og vi skal sette fokus på folkeopplysning som i dag er mangelfull når det kommer til mannens helse. Tidligere har vi blant annet lært at prostatakreft er noe man dør med. Men med tiden har nordmenn blitt eldre, og i takt med at vi blir eldre ser vi også at flere og flere dør av prostatakreften, fortsetter legen.

Gir rom for åpenhet

Legene på klinikken behandler, underviser og gir rom for åpenhet ved at deres pasienter skal kunne tømme seg med sine plager, både psykisk og fysisk. 

– Det er ingen hensikt å gå til legen om du ikke får formidlet budskapet du faktisk trenger å formidle. Det er uhyre viktig at en lege fremstår mottakelig, og er tilnærmelig i sitt møte med en pasient. Jeg forsøker derfor å etablere en slags allianse for å senke det autoritære bildet rundt legebesøket. Som eksempel går ikke jeg rundt i en legefrakk, og jeg sitter ikke med skjermen vendt fra pasienten. Jeg ønsker å inkludere, forklare og snakke med mine pasienter. Det er en forventning inne i dette legerommet at jeg har rett til å spørre mine pasienter om hva som helst, og det er det opp til meg å legge til rette for åpenhet, fortsetter Sande.

Helse, en nyoppdagelse

I følge den karismatiske legen gir fysisk trening og aktivitet en grobunn til en god psyke. Nå som menn de siste årene har fått øynene opp for livsstil står de også på terskelen til å oppdage helse.

– Jeg tror at vi står overfor en ny generasjon menn som er på vei til å oppdage at det er fornuftig å ta vare på egen helse for å oppnå bedre livskvalitet. Dette gjelder både den fysiske helsen og den psykiske helsen som ofte går hånd i hånd. Én av de viktige pilarene som løfter det viktigste i livet, nemlig livskvaliteten, er nettopp helse, som sammen med velvære og livsstil utgjør trespannet som regulerer kvaliteten av livet ditt. Klarer du å balansere disse tre grunnpilarene, gir du deg selv et godt grunnlag for et flott liv, forklarer legen.

— Det virker som at menn er opptatt av et ordentlig helsetilbud, og det er på tide å sette mannens helse på dagsorden. Det er lov å være mann, og vi menn har all rett til å få den helsehjelpen vi fortjener, avslutter Sande.

Les mer på www.herreklinikken.no og bli medlem du også.

Av: Andreas Aguilera Myrvold, [email protected]

Next article