Home » Mage og tarm » Skål for mer kunnskap
Kreft

Skål for mer kunnskap

Forskning viser at selv et lavt alkoholforbruk gir økt kreftrisiko, og det finnes ikke en trygg nedre grense. Foto: Unsplash

Nå nærmer det seg sommer og late feriedager, og det er lett å finne anledninger til å kose seg med alkohol. Vi har alle hørt at et glass vin er godt for helsen. Dessverre er ikke dette annet enn en seiglivet myte. Det kan være mange grunner til å drikke alkohol, men helsen er ikke en av dem.

Sannheten er at alkohol øker risikoen for mange sykdommer, også syv kreftformer. Dette gjelder særlig de organene alkoholen passerer på vei gjennom kroppen, men også brystkreft. Denne kunnskapen har forskerne hatt i over 30 år. Likevel er det altfor få av oss som kjenner til det – kanskje fordi mange av oss synes det er litt ubehagelig å vite?

Kreftrisikoen gjelder ikke bare stordrikkerne. Det gjelder også oss som er glad i et glass vin fredag kveld eller gjerne tar et par øl med gjengen i helgen. Kreftforeningen ber ingen droppe alkoholen helt, men at vi skal tenke igjennom hvor ofte og hvor mye vi drikker. For noen vil kanskje økt kunnskap motivere til å bytte ut et vinglass med noe alkoholfritt. For andre vil ikke dette ha noe å si. Det er opp til hver enkelt.

Forskning viser at selv et lavt alkoholforbruk gir økt kreftrisiko, og det finnes ikke en trygg nedre grense. Det er den totale mengden alkohol som betyr noe, ikke om du drikker vin, øl eller sprit, eller om du drikker litt hver dag eller mye i helgen. Jo mindre alkohol du drikker, jo lavere blir risikoen for å få kreft.

Derfor er alkohol kreftfremkallende

Når alkohol brytes ned i leveren dannes restproduktet acetaldehyd. Dette kan skade celler og genmateriale, og øker risikoen for kreft. Forskning viser også at hvis du både røyker og drikker alkohol, mangedobles risikoen for å utvikle kreft i munnhule, svelg og strupe.

Det er imidlertid viktig å huske på at man aldri kan si at det er én enkelt faktor som er årsak til at en person får kreft, og ingen skal føle skyld over å ha fått en kreftdiagnose. Når en kreftsykdom utvikles er det mange faktorer som spiller inn. Noen får vi ikke gjort noe med, som gener og uflaks, men andre kan vi faktisk gjøre noe med selv. Forskning viser at hvert tredje krefttilfelle kan forebygges, men da må vi selv ta noen grep.

Forskjell på kvinner og menn

Kvinner risikerer enda mer enn menn ved å ha et høyt alkoholforbruk. Kvinners kropp er ofte mindre og fettsammensetningen er annerledes. Også hormonsystemet er annerledes enn hos menn, noe som blant annet påvirker nedbrytningen av alkoholNoen kvinnelige kjønnshormoner påvirkes av alkohol, som kan gi en økt risiko for brystkreft.

Fordi menn tradisjonelt sett har drukket mer alkohol enn kvinner, ser vi langt flere tarmkrefttilfeller hos menn som kan knyttes til alkohol. Hvert år oppdages nærmere 4 500 tilfeller av kreft i tykk- og endetarmen hos nordmenn, og omtrent 400 av disse kan tilskrives alkohol. Både kvinner og menn har økt risiko for å få kreft i tykk- og endetarm, hvis de i snitt drikker mer enn henholdsvis én og to alkoholenheter daglig.

Mye kalorier i alkohol

Det er mange som ikke tenker på at alkohol inneholder mye kalorier. Den som drikker alkohol ofte eller i store mengder, risikerer derfor å gå opp i vekt. Overvekt har en sterk sammenheng med flere kreftformer. Både sukker og alkohol inneholder tomme kalorier. Se etter informasjon om sukkermengde på prislappen på hylla på Vinmonopolet – det er stor variasjon i sukkerinnholdet i vin. I drinker kommer i tillegg kalorier fra blandevann, juice eller sirup.

Å drikke mindre alkohol reduserer risikoen for mange kreftformer

Jo mindre alkohol du drikker, jo mer kan du redusere faren for kreft. Det er den totale mengden alkohol som betyr noe, ikke om du drikker mye i helgen eller litt hver dag. Det er en myte at alkohol er godt for helsen. Hva med å spare alkoholen til større anledninger? Sjekk de alkoholfrie alternativene i dagligvarebutikken, på polet eller bestill på nettet. Tilbudet av nye alternativer som ikke smaker barnebursdag, blir stadig større, og nå finnes det mange nyheter med «voksen smak» som er verdt å teste.

Hvis du drikker alkohol, er det lurt å drikke minst mulig, både med tanke på kreftrisiko og for å ha god helse generelt. Ett glass mindre kan gjøre en forskjell.

God sommer!

Fakta

Hvert år dør 3 millioner mennesker i verden grunnet alkohol.

Et av 7 krefttilfeller som skyldes alkoholbruk, skjer blant folk med et vanlig alkoholkonsum.

Cirka 1 000 krefttilfeller i Norge årlig kan tilskrives alkohol

Hvis alle slutter å drikke alkohol vil man kunne unngå 13 000 krefttilfeller i Norge innen 2045

Bare 2 av 10 nordmenn kjenner sammenhengen mellom alkohol og tarmkreft.

Tekst: Kreftforeningen

Neste artikkel