Home » Mage og tarm » Nytt nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft: Dette vil spare liv og gi bedre livskvalitet 
Mage og tarm

Nytt nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft: Dette vil spare liv og gi bedre livskvalitet 

I Norge registreres det om lag 4500 tilfeller av krefttypen, og mellom 1500 og 1600 dødsfall hvert år. For 2020 var tarmkreft årsaken til 1524 dødsfall i Norge. Foto: Getty Images

Tarmkreft er en av de vanligste kreftformene for både menn og kvinner. I 2022 innføres et nytt screeningprogram for å oppdage krefttypen så tidlig som mulig.  

– Tarmkreft, som omfatter både tykktarmkreft og endetarmkreft, er den nest hyppigste kreftformen for menn og kvinner – etter prostatakreft, forteller Øyvind Holme, gastroenterolog ved Sørlandet Sykehus og nasjonal koordinator for Tarmscreeningprogrammet.  

I Norge registreres det om lag 4500 tilfeller av krefttypen, og mellom 1500 og 1600 dødsfall hvert år. For 2020 var tarmkreft årsaken til 1524 dødsfall i Norge. Holme forteller at rundt 70 prosent av tarmkreftpasienter lever fem år etter diagnosen.  

– Det har vært en uheldig utvikling av tarmkreft de siste 70 årene, med nesten en tredobling av antall tilfeller, og vi vet ikke helt hvorfor. Heldigvis har overlevelsesraten på endetarmskreft har blitt bedre, grunnet bedre behandling.  

Øyvind Holme

Gastroenterolog ved Sørlandet Sykehus og nasjonal koordinator for Tarmscreeningprogrammet

Vanlige symptomer  

– Men hva er tegnene på tarmkreft?  

– Symptomer kan være blod i avføringen, at avføringen endrer seg i konsistens, hyppighet eller utseende, slik at man får et endret avføringsmønster. Det kan også forekomme magesmerter, eller slapphet og trøtthet.  

Holme påpeker at dette er relativt vanlige symptomer som kan dukke opp ved flere andre tilstander og også uten at det er noe galt. 

– Problemet er at når det først kommer symptomer, så kan tarmkreften allerede ha kommet veldig langt i utviklingen. Da er sjansen for å overleve mindre.  

Testrør til alle som fyller 55 

Derfor skal det nå innføre tarmscreening – for å oppdage krefttypen før den begynner å gi symptomer.  

Dette skal begynne våren 2022, og foregå ved at man tester for blod i avføringen.  

– De som fyller 55 år får tilsendt et prøverør i posten, og bruker dette til å sende en prøve av avføringen til analyse. Hvis det påvises blod i avføringen, blir de kalt inn til en koloskopi. Da får man undersøkt om blodet kommer av en kreftsvulst eller forstadier til kreft eller om det skyldes andre årsaker.

Kun èn av tyve med blod i avføringen som viser seg å faktisk ha tarmkreft, forklarer Holme.  

Håp om mindre omfattende behandling 

Hvis kreften først blir påvist, er det flere typer behandling som kan iverksettes.  

– Den viktigste behandlingen er kirurgi, og fjerne den delen av tarmen hvor svulsten er. Noen får også behov for behandling med cellegift eller stråling. 

Tarmkreft kan også spre seg, opplyser Holme. Derfor er det viktig å oppdage den tidlig. I tillegg gjør tidlig oppdagelse at behandlingen blir mindre omfattende.  

– Det blir mindre behov for større, kirurgiske inngrep, og man kan unngå cellegift. Dette er kjempeviktig for livskvaliteten til pasientene, at behandlingen blir mer skånsom.  

I Norge har man har begrenset kapasitet på koloskopiundersøkelser, og foreløpig er det det kun de som fyller 55 år hvert år fra 2022 som får tilbud om tarmscreening. Testen gjentas annethvert år år til man er 65 år gammel.

Holme oppfordrer likevel alle å være oppmerksom på blod i avføringen og nyoppståtte mageplager.  

– Ved bekymring må de henvende seg til fastlegen så tidlig som mulig, sier han avslutningsvis.

Av Morten Risberg

Neste artikkel