Home » Mage og tarm » Mage- og tarmsykdommer er kompliserte diagnoser
Mage og tarm

Mage- og tarmsykdommer er kompliserte diagnoser

Foto: Getty Images

Hvorfor tror du sykdommer i mage- tarm ofte er forbundet med tabu og sykdomsskam for personen som lider av sykdommen? De fleste mage- tarmsykdommer gir symptomer som magesmerter, diare, forstoppelse, – og sykdommer i øvre mageregionen gir oppstøt og smerter grunnet problem i spiserøret.

Man kan ikke alltid forvente at ditt sosiale nettverk, kollegaer eller klassevenner setter seg inn i sykdomssituasjonen din. Det å ikke vite kan stigmatisere deg og andre med sykdommer i mage- tarm, og du kan få kommentarer du absolutt gjerne skulle vært foruten.


Arne Schatten

Seniorrådgiver i Magetarmforbundet, tidligere Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Stigmatisering og tabu

Hvordan løser samfunnet generelt spørsmål om stigmatisering, sykdomsskam og tabu for din sykdom? Der er vi i Mage-tarmforbundet ikke imponert over de opplevelser du som pasient kan møte.

Nylig ble vi gjort kjent med at et busselskap i Trøndelag ikke tillater at toalettene brukes mens bussen kjører. Dette til tross for at bussene kjører ruter på over 3 timer. Her jobber forbundet for å få endret rutinen.

«Do-kort»

Det å ha behov for å låne et toalett er ikke alltid enkelt. I kafeer bør du være kunde, samme i butikker og andre steder rundt om i byer. Der har foreningen laget et «do-kort» som medlemmene får både elektronisk og som plastkort. Det er mer diskre og gir fort tilgang til lånt toalett når du trenger det. I andre tilfeller kan kortet hjelpe deg i å komme foran i en eventuell do-kø, som for eksempel om bord i fly.

I denne utgaven av magasinet Mage og Tarm kan du lese mer om tema som er aktuelt for deg som har en diagnose, dine pårørende og ikke minst alle friske som ikke kjenner til hvordan venner og bekjente kan ha det i hverdagen. Anslagsvis 20 prosent av befolkningen har problemer med mage- tarm. Det medfører at nær alle i Norge har minst en venn med utfordringer i magen!  

Den best hjelpen du kan gi er å vite, – først da kan du forstå.

FAKTA

Tidligere Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer har skiftet navn til Mage-tarmforbundet.

Prosedyren rundt navneskiftet forventes ferdig i løpet av første kvartal 2022.

To av hovedoppgavene til Mage-tarmforbundet er å gi deg informasjon om sykdommer og å skape forståelse i samfunnet for deg og alle dine medpasienter.

Derfor er det så viktig med kampanjer som bilaget du nå leser.

På hjemmesiden til Mage-tarmforbundet www.lmfnorge.no kan du lese kvalitetssikret informasjon om stadig flere diagnoser. Mye er skriftlig, mye er filmet foredrag av faglig ekspertise, i tillegg er det laget flere informasjonsfilmer og brosjyrer.

Av Arne Schatten, seniorrådgiver i Mage-tarmforbundet, tidligere Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Neste artikkel