Home » Mage og tarm » Kronisk tilstand med plagsomme symptomer: Gallesyre-indusert diaré ofte mistatt for irritabel tarm
Mage og tarm

Kronisk tilstand med plagsomme symptomer: Gallesyre-indusert diaré ofte mistatt for irritabel tarm

Gallesyre-indusert diaré manifesterer seg typisk med tyntflytende avføring, kort tid etter måltider, og at man kanskje ikke klarer å holde seg, noe som også er tilfellet med andre diarétyper. Foto: Getty Images

– Årsakene til diaré er så forskjellige, i motsetning til mekanismene, som er langt færre. En vanlig mekanisme er lekkasje av gallesyrer til tykktarmen, noe som gjør at det skilles ut uforholdsmessig mye væske. Det gir en ofte vanntynn diaré, som gjerne kommer brått på, med løpetur til toalettet, som ikke alltid går bra. Én av årsakene er overskudd av gallesyre, som behandles med enkle midler.

– I utgangspunktet trenger vi jo gallesyrene for å fordøye fett i kosten, så ved hvert måltid tømmer galleblæren ut en passende porsjon, som blandes med maten, slik at fettet finfordeles, brytes ned og tas opp, sier Jan Gunnar Hatlebakk, overlege i gastroenterologi ved Haukeland universitetssjukehus, som også er UiB-professor og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage- og tarmsykdommer.

Ved enden av tynntarmen er det ikke lenger behov for gallesyrene. De tas opp der, går inn i blodet, returneres til leveren, og resirkuleres slik et titalls ganger, før de blir borte.

Jan Gunnar Hatlebakk

Overlege i gastroenterologi ved Haukeland universitetssjukehus

Gallesyre-lekkasje 

– Årsakene varierer, fra arvelige forhold, som begrenser gallesyre-opptaket nederst i tynntarmen, eller at denne delen av tynntarmen er kirurgisk fjernet, er skadet av strålebehandling eller betennelse, til at  andre kan være galleoperert, noe som er det vanligste. I slike tilfeller kommer ikke gallen i porsjoner tilpasset måltidene, men sildrer hele tiden over i tarmen, ofte med denne typen diaré til følge. Siden tarmene ikke klarer å resirkulere nok gallesyrer, responderer leveren med å øke produksjonen, noe som ikke akkurat bidrar til å gjøre situasjonen bedre, forteller Hatlebakk.

– Diaré som har sitt utspring i dette, feiltolkes ofte som irritabel tarmsyndrom. Irritabel tarm er en samlediagnose som rommer ulike sykdomsbilder, trolig med noe forskjellige mekanismer og varierende symptomer. Dette er noe vi gradvis blir mer oppmerksom på.

– Gallesyre-indusert diaré manifesterer seg typisk med tyntflytende avføring, kort tid etter måltider, og at man kanskje ikke klarer å holde seg, noe som også er tilfellet med andre diarétyper. Det er typisk for gallesyre-indusert diaré at tilstanden er vedvarende, og ikke bare er fremkalt av noe man inntar. Det vi vet, er at forekomsten er stor, eller forverres, i kjølvannet av galleoperasjoner, sier han.

Plagsomme symptomer

Ifølge Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, kommer sykdommen til uttrykk på en rekke plagsomme og smertefulle vis:

  • smertefull, vandig og eksplosiv kronisk diaré
  • akutt behov for å gå på toalettet/akutt ufrivillig avføring (fekal inkontinens)
  • mange avføringer per døgn, som også inntreffer om natten
  • illeluktende diaré, med gult/fettaktig utseende
  • mye luft i magen
  • smertefulle magekramper
  • moderat til alvorlig oppblåsthet

Pasienter som kjenner igjen flere av disse symptomene, anbefales å kontakte lege for utredning.

Av Jarle Petterson

Neste artikkel