Home » Kvinnens helse » Tre damer – tre år – tre brystkrefthistorier
brystkreft

Tre damer – tre år – tre brystkrefthistorier

At alle tre har hatt brystkreft gir Monica, Heidi og Astrid en unik felles forståelse av hvordan det er å være syk. – Sammen er vi sterke, sier Monica. Foto: privat

Monica Petersen, søsteren Heidi og moren Astrid fikk alle tre brystkreft, men ulik brystkreftbehandling.

Kreft rammer forskjellig, men i familien Petersen rammet den tilsynelatende likt – tre ganger.

– Det er et enormt sjokk å få beskjed om at du har brystkreft. Alle fremtidsplanene legges i grus. Det eneste du tenker er at nå er livet ferdig, forteller Monica, som måtte fjerne brystet og gå igjennom en tøff cellegiftbehandling.

Ny sjokkbeskjed

Bare måneder etter at Monica var ferdig med behandlingen sin, oppdaget søsteren Heidi et søkk i brystet. Hun hadde også brystkreft, men fikk en annen behandling med brystbevarende operasjon, cellegift og stråleterapi. Heldigvis ble Heidi frisk hun også, men kort tid etter slo lynet ned for tredje gang.

– Det var mammas siste år i mammografiprogrammet. Det skulle bare være en rutinesjekk, foreller Monica.

Som sine døtre ble moren Astrid operert, men i motsetning til dem fikk hun muligheten til å delta i et nytt forskningsprosjekt hvor hun samtidig mottok stråleterapi under operasjonen, direkte mot sårhulen.

Monica Petersen (45) leder Brystkreftforeningen i Trondheim på fritiden. I oktober er det fullt kjør for brystkreftsaken. Foto: Eirin Sørensen Røkke

Trenger mer forskning

Grunnen til at disse tre kvinnene i samme familie fikk ulik behandling, er fordi brystkreft ikke er én sykdom. Hver enkelt kreftsvulst har ulike egenskaper og derfor virker også behandlingen ulikt. Mens noen må ha operasjon, cellegift, stråling og hormoner for å bli friske, kan én operasjon være nok for andre.

– Vi trenger mer forskning på persontilpasset behandling for å raskere kunne forutsi hva som vil hjelpe den enkelte. Jo mer presis behandling, jo flere vil overleve og færre få senskader etter brystkreftbehandling, sier Ingrid Stenstadvold Ross, som er generalsekretær i Kreftforeningen.

Har tro på fremtiden

Hver oktober farges Norge rosa i solidaritet med brystkreftrammede, og i år går pengene fra Rosa sløyfe-aksjonen til forskning på persontilpasset brystkreftforskning. Det er familien Petersen glad for.

– Alle er redde for å ikke få «nok» behandling. Derfor er årets tema ekstra viktig. Nå kan folk forstå bedre hvorfor man får så ulik brystkreftbehandling, og kreftlegene får mer kunnskap som igjen gjør at de kan behandle mer treffsikkert i fremtiden, forteller Monica.

Til tross for tre tunge beskjeder på tre år, så er de tre damene svært takknemlige for at de fikk behandling tilpasset hver enkelt.

– Når vi først skulle rammes av kreft alle tre, så var det hell i uhell at det var brystkreft vi fikk. For 90 prosent overlever denne kreftformen i dag, og med mer skreddersydd behandling er det stor grunn til å tro at enda flere vil overleve i fremtiden, avslutter Monica.

Les mer om årets Rosa sløyfe-aksjon, som har persontilpasset behandling som tema.

Fakta

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i Norge med rundt 3500 nye tilfeller hvert år. Det er ni kvinner som får diagnosen hver dag.

Det er i dag nesten dobbelt så mange som får brystkreft enn det var for rundt 60 år siden. Det finnes ingen klar årsak til hvorfor stadig flere kvinner får brystkreft, men mye tyder på at det er et samspill mellom arv, hormoner og livsstil. Noen tilfeller kan trolig forebygges ved lavere alkoholforbruk, omlegging av kosthold og økt fysisk aktivitet.

Heldigvis er det også flere som overlever. 9 av 10 kvinner som rammes, er i live fem år etter diagnosen. Denne positive utviklingen er en kombinasjon av at vi oppdager kreften tidligere og har bedre behandlingsmuligheter, takket være viktig forskning.

Av Kreftforeningen

Neste artikkel