Skip to main content
Home » Kvinnens helse » Migrene: Enorm gevinst ved å satse på hjernehelse hos kvinner
Kvinnens helse

Migrene: Enorm gevinst ved å satse på hjernehelse hos kvinner

Et migreneanfall oppleves som et dunkende smertehelvete som kan vare i flere døgn. Foto: Getty Images

Effektive anfallsmedisiner blokkerer og konkurrerer med smertestoffene, og kan redusere tiden på migrene fra 72 timer til to timer.  

— Migrene er en alvorlig hjernelidelse, og et kostbart folkehelseproblem som oppfattes og behandles som om det er en kvinnelist for å slippe unna. Migrene sees ofte på som en kvinnelidelse fordi prosentandelen som lider av migrene øker hos fruktbare kvinner, der hormonsvingningene som hører med kan trigge anfall, sier Monica Drottning-Rønne, nevrolog og hjerneforsker ved MED Oslo.

avatar

Monica Drottning-Rønne

Nevrolog og hjerneforsker ved MED Oslo

Årsaken til migrene ligger i genene våre, mens årsaken til hyppig migrene ofte er et resultat av dårlig behandling. Men i dårlig behandling, ligger det også ifølge Drottning-Rønne gode nyheter.

— Her er det mye helse å hente, og mye penger å spare. Migrene alene koster AS Norge 11,4 milliarder kroner i året, hvor 6 prosent går til direkte utgifter, 31 prosent til tapte arbeidsdager, og hele 63 prosent til redusert produktivitet på jobb, forteller hjerneforskeren.

Migreneanfall skal behandles med medisin

— Et migreneanfall oppleves som et dunkende smertehelvete som kan vare i flere døgn, og sette hverdagslige gjøremål som å dra på jobb eller skole på sidelinjen. Da er det viktig at vi klarer å kommunisere til de som lider av migrene at anfallene skal behandles med medisin, fortsetter Drottning-Rønne.

Effektive medisiner stopper et anfall på kort tid. Det som tidligere kunne være en vedvarende, pulserende smerte i 72 timer, kan med dagens medisiner redusere smerteomfanget til én eller to timer, når du tar det straks du merker hodepinen begynner.

— De stadig mer effektive og nye medisinene blokkerer og konkurrerer med «smertestoffene». Det er viktig å bruke riktig dosering, og ta medisinene til riktig tid, fortsetter hun

Lev godt med migrene og de andre hodepinene som følger med

— Når migrenepasientene som får hodepine de fleste dager, og faller ut av jobb og skole, kommer vi ikke mål med å behandle anfallene med medisin alene. Dette er fordi de kan ha flere ulike typer hodepiner. På migreneklinikken har pasientene opptil fire ulike hodepiner som alle skal behandles forskjellig, samtidig som de alle skal behandles som migrene.

— Lær deg «firer-banden». Migrene, cervikogen hodepine som trigges fra nakken, tensjonstype hodepine som er et press i panne og hode, og medikamentrelatert hodepine som er en slags «abstinenshodepine» som et resultat av for mye medisiner.

I følge Drottning-Rønne skal kun migreneanfallet behandles med migrenemedisin, og den viktigste behandlingen for hodepine-frie dager er å stille diagnosene, og angripe triggerne som utløser hodepine.

— Vi samler dem på «S». De klassiske S-ene er søvn, sukker, sult, og stress. De nye S-ene er skjelett, skjerm, struktur, skole, skulk, sofa, selvbilde, skam og suksess. Kontroll på hodepine er en ryddejobb hvor pasientene og behandlerne jobber sammen, og hvor samfunnet må tilrettelegge langt bedre enn i dag. Man skal samle på suksesser, ikke nederlag!

— Høres dette komplisert ut? Ikke for ekspertene. Når vi vet at halvparten av migrenepasientene ikke har fått sin diagnose og derfor er mye sykere enn de trenger være, er det enkelt. Sats på god hjernehelse så du kan bruke hodet slik det skal!

 Fakta:

  • Migrene har høyeste grad av sykdomsbyrde hos personer under 50 år (Kilde: WHO).
  • Hodepine er den nest største årsaken til uførhet i Norge (Tall fra 2017).
  • Migrene koster Norge 11,4 milliarder kroner i året: 6 % direkte utgifter, 31% tapte arbeidsdager, 63 % redusert produktivitet på jobb.

Av Redaksjonen

Next article