Skip to main content
Home » Kvinnens helse » Kvinner og hjertesykdommer – hvordan forebygge?
Kvinnens helse

Kvinner og hjertesykdommer – hvordan forebygge?

Jente som røyker
Jente som røyker
Foto: Unsplash

Hjertesykdommer øker blant kvinner midt i livet. Hvordan forebygge? Du reduserer risikoen ved å angripe de fem viktigste risikofaktorene.

Hjerte- og karsykdommer er en folkesykdom. Det betyr at alle grupper av befolkningen rammes. En stor undersøkelse (Tromsøundersøkelsen) viser en økning av hjerteinfarkt hos middelaldrende kvinner. Dessuten vet vi at selv om dødeligheten ved hjerteinfarkt har gått ned i Norge de siste årene, er reduksjonen i dødelighet ikke like stor hos kvinner som hos menn. Mai Tone Lønnebakken kan mye om hjertesykdommer. Hun er overlege på Hjerteavdelingen på Haukeland Universitetssykehus, og svært opptatt av å forebygge.

Fem opplagte risikofaktorer

«Det nytter alltid å slutte», sier hun når hun forteller om de fem risikofaktorene. Røyking er en av dem, nyere forskning viser at røyking er farligere for kvinner, og 80 prosent av kvinner under femti år som får hjerteinfarkt, røyker. De andre fire risikofaktorene er arv, høyt blodtrykk, diabetes og høyt kolesterol. Har du en eller flere av disse faktorene er det grunn til å være på vakt. Det er også slik at de ulike faktorene forsterker hverandres risiko hvis du har flere av dem, ifølge Lønnebakken.

Viktigste sykdoms- og dødsårsak

Hjerte- og karsykdommer er den viktigste årsaken til sykdom og død blant kvinner. Dette er det mange kvinner som ikke vet. Symptomene på hjertesykdom er ikke nødvendigvis likedan som hos menn. Kvinner kan oftere få tung pust, smerter andre steder enn i brystet og følelsen av å være utmattet. Dette gjør det vanskeligere å stille diagnosen hos kvinner. Grunnen til at det er viktig å oppdage sykdommen tidlig, er at vi da kan starte behandling, og dermed unngå at sykdommen forverres. Det lages nå et hjerte-karregister i Norge, slik at vi kan få mer kunnskap om disse sykdommene og forbedre behandlingen ytterligere.

Viktig å forebygge

Ifølge Lønnebakken er det også slik at kvinner som har hatt høyt blodtrykk eller diabetes i svangerskapet, har økt risiko for å få hjertesykdom senere i livet. Stoffskiftesykdommer, leddgikt og hormonforstyrrelser rammer oftere kvinner, og disse sykdommene øker også risikoen for å utvikle hjertesykdommer. Det er altså mange grunner til at kvinner skal ta forebygging på alvor. Å stumpe røyken er én måte å gjøre det på, men det er også viktig med et sunt kosthold, å være fysisk aktiv, å ha kontroll på blodsukker og blodtrykk, samt å vite hvilke arveanlegg du eventuelt måtte ha.

Av Asbjørn Engedal, [email protected]

Next article