Skip to main content
Home » Kvinnens helse » En viktig helsetest for kvinners hjerte- og karsykdom
Kvinnens helse

En viktig helsetest for kvinners hjerte- og karsykdom

Gravid kvinne blir undersøkt
Gravid kvinne blir undersøkt
Foto: Getty Images

Svangerskapsforgiftning er assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Kvinner som har hatt en alvorlig form av denne svangerskapskomplikasjonen bør få mulighet til å optimalisere egen hjerte- og karhelse.

Svangerskapsforgiftning, eller preeklampsi, er en av flere morkakeproblemer i svangerskapet, der i verste fall både mor og barnet dør. I Norge rammes omtrent tre prosent av gravide av preeklampsi, som diagnostiseres ved nyoppstått forhøyet blodtrykk (over 140/90 mmHg) og protein (eggehvite) i urinen etter 20. svangerskapsuke.

Behandling

Vi tror i dag at preeklampsi skyldes stoffer fra en dårlig fungerende morkake som påvirker den gravides karvegger slik at hun får økt blodtrykk samt proteinuri. Dersom preeklampsi oppstår tidlig, er morkakesvikten ofte alvorlig og vil føre til at fosteret ikke vokser som det skal. Den eneste definitive behandlingen for preeklampsi per i dag er å forløse kvinnen, som innebærer å fjerne morkaken. Siden svangerskapsforgiftning ofte gir få eller ingen symptomer, er det viktig å følge de planlagte svangerskapskontrollene, der blodtrykket og urinen sjekkes rutinemessig.

Noen grupper av kvinner har økt risiko for preeklampsi: førstegangsfødende, alvorlig preeklampsi i tidligere svangerskap, flerlingesvangerskap, diabetes, kronisk høyt blodtrykk og nyresykdom (inkludert nyretransplanterte), fedme,  alder over 40 år og enkelte sjeldne autoimmune sykdommer (slik som lupus).

De fleste preeklampsi-svangerskap i Norge ender godt for både mor og barn på grunn av god svangerskapsoppfølging både i og utenfor sykehus. Situasjonen er langt mer dramatisk i fattige land med utilstrekkelig svangerskapsomsorg. Over 80 000 preeklampsi-rammede kvinner dør årlig på verdensbasis, mens det er veldig sjelden forekommende i Norge.

Fordobler risikoen

Nyere forskning viser at svangerskapsforgiftning øker kvinnens risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer senere i livet på linje med for eksempel røyking, fedme og metabolsk syndrom. Norske og europeiske populasjonsbaserte studier viser at risikoen for hjerte- og karsykdom er fordoblet ved den milde formen for svangerskapsforgiftning, sammenlignet med gravide kvinner uten svangerskapsforgiftning. Ved alvorlige preeklampsiformer, er risikoen for hjerte- og karsykdom opp til åtte ganger høyere.

Mangel på oppfølging

Hjerte- og karsykdom av «åreforkalkingstypen» er den viktigste dødsårsaken i verden både for menn og kvinner, og den sykdommen som tar flest år av livet, også for kvinner. Forbedring av kjente livsstilsfaktorer som ernæring, vekt, røyking, fysisk aktivitet, også videre, kan gjøre at forandringene i karveggen reduseres, og at sykdom forebygges. American Heart Association slo fast i 2011 at det var viktig å kjenne til svangerskapskomplikasjoner for å tilby tilpasset forebygging. I dag tilbys ingen systematisk oppfølging av preeklampsi til kvinner, selv om dette anbefales i «Veilederen» til Norsk gynekologisk forening (NGF). Det er skuffende, sett fra et kvinnehelseperspektiv, at de nye norske nasjonale faglige retningslinjene for forebygging av hjerte- og karsykdommer (i mai-versjonen 2017) ikke har inkludert svangerskapskomplikasjoner som en viktig risikofaktor å ta hensyn til for å forebygge hjerte- og karsykdom hos kvinner.

Kunnskap og handling

Den enkelte kvinne kan gjøre en stor forskjell etter svangerskapsforgiftning for å optimalisere egen hjerte- og karhelse, blant annet ved å følge retningslinjene fra Helsedirektoratet om livsstilsendringer som kan bidra til å forebygge hjerte- og karsykdom.

Av Annetine Staff, professor I ved Universitetet i Oslo, og overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Oslo universitetssykehus.

Next article