Skip to main content
Home » Kvinnens helse » Alt du trenger å vite om overgangsalderen
overgangsalderen

Alt du trenger å vite om overgangsalderen

Overgangsalder eller menopause er per definisjon det tidspunkt i en kvinnes liv når det ikke er flere egg igjen, det vil si en naturlig eggstokksvikt. Foto: Getty Images

Overgangsalder er en tilstand alle kvinner etterhvert kommer i. Like sikkert som at den første menstruasjonen dukker opp en gang i ungdommen, like sikkert er det at blødningene forsvinner en gang mellom 45 og 55 år.

Overgangsalder eller menopause er per definisjon det tidspunkt i en kvinnes liv når det ikke er flere egg igjen, det vil si en naturlig eggstokksvikt. Som en følge av denne eggstokksvikten skjer et dropp i hormonproduksjonen i eggstokkene, som lager både testosteron, progesteron og østrogen. En del av de kroppslige følgetilstandene av menopause, skyldes nettopp disse hormonforandringene.

Ingen sykdom

Overgangsalder er således ingen sykdom, men en aldring som skyldes en naturlig biologisk prosess over tid. Den markerer en definitiv slutt på menstruasjonen og den fruktbare perioden i en kvinnes liv.

Overgangsalder er den siste av de store hormonelle krysningspunktene der man som kvinne merker at kroppen endres fysisk og psykisk i mer eller mindre grad. 

Når kommer overgangsalderen? 

Gjennomsnittlig overgangsalder i den vestlige verden er 51,4 år. For de fleste starter overgangsfasen flere år før dette med endret blødningsmønster, etter hvert utsettende menstruasjoner og eventuelt nattesvette og hetetokter. Overgangsfasen varer i gjennomsnitt fire år.

Det finnes ingen enkel biologisk markør som forteller hvor du er i forløpet og når du vil miste menstruasjonen for godt. Man kan måle hormoner i blodet, og da spesielt hypofysehormonet FSH, men verdiene kan variere fra måned til måned i begynnelsen av overgangsfasen. Det er heller ingen bestemt verdi som representerer noe definitivt menopausetidspunkt. Det kan du først angi selv når du ser deg tilbake, og kan bekrefte at det har gått ett år siden siste mens.

Arvelig faktor

Så mange som 90 prosent opplever at menopause inntrer mellom 45 og 55 år. Bare fem prosent har menstruasjon lenger enn 55 år, og  en prosent har tidlig overgangsalder før 40 år. Menopausetidspunkt har ikke endret seg nevneverdig i vår del av verden de siste århundrer, selv om gjennomsnittlig levealder har økt og ernæring og helse generelt er bedret.

Det er viss arvelig faktor. Hadde din mor menstruasjon til langt opp i 50-årene, er det sannsynlig, men ikke absolutt, at du vil oppleve det samme. Her er du definitivt din mors datter!

Menopause er en unik erfaring som oppleves forskjellig fra kvinne til kvinne. For noen betyr overgangsalder ny frihet og nye muligheter med fravær av menstruasjonsplager og graviditetsangst. For andre er overgangsalder synonymt med det å bli gammel, grå og utdatert.

Livsstil

Overgangsalder er en gylden sjanse til sette fokus på helse, kosthold og livsstil. Det kan være anledningen til å se seg tilbake for å forstå hva slags helse man har hatt tidligere i livet og ta i betraktning de genene man bærer med seg.

Det kan være viktig for å kunne ta de helsemessige grepene man selv kan kontrollere for å leve så godt som mulig så lenge som mulig. Vi kvinner lever i dag mer enn en tredjedel av våre liv uten menstruasjon. Andelen av befolkningen som har passert 50 år blir bare større og større. Det er ingen grunn til ikke å ta utfordringen og å glede seg til resten av livet!

Av: Gynekolog Åsle-Marit Ullern, overgang.no

Next article