Home » Hjernehelse og nevrologiske sykdommer » Større interesse for å finne ut av MS–gåten
Hjernehelse og nevrologiske sykdommer

Større interesse for å finne ut av MS–gåten

Foto: Getty Images

Cirka 400 nye tilfeller av MS oppdages hvert år, og 11 000 har sykdommen i Norge. Likevel har ikke forskere funnet svaret på gåten om hvorfor MS oppstår, men fokuset og interessen blant forskere har økt de siste årene.

Multipel sklerose (MS) er en kronisk sykdom som angriper sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg) og oppstår oftest mellom 20-40 års alderen. Sykdommen gir ulike symptomer og vises ofte i form av attakker. Olav Førde er kommunikasjonsrådgiver i MS-forbundet og er opptatt av at sykdommen skal få mer fokus.

– MS-diagnose gir tap av livskvalitet og gjennomsnittlig nedsatt levealder, men opptrer svært ulikt. Det som er positivt er at det nå virker som det er større interesse for å finne ut av denne gåten. Blir legene flinkere til å stille tidligere diagnose og dermed gi riktig medisin, vil flere kunne ha mulighet til å leve godt og lenge med MS.

Blir ikke tatt på alvor

MS-forbundet utførte tidligere en undersøkelse blant 2 300 av sine medlemmer og det viser seg at pasientene har en følelse av å ikke bli tatt på alvor.

– Det er store forskjeller i Norge, sier Førde. 42 prosent av de som svarte på undersøkelsen er ikke fornøyde med behandlingen de får. De opplever at de ikke blir tatt på alvor og får den informasjonen de trenger.

Rehabilitering for alle

Det finnes 22 nevroavdelinger i Norge, og kunnskap om MS er varierende. MS-forbundet besøker nå alle nevrologiske poliklinikker i landet.

– Vi ønsker å komme i dialog med MS-sykepleiere og nevrologer om hvordan helsetilbudet til personer med MS kan bli bedre, sier Førde.

I Hakadal finnes det eneste rehabiliteringssenteret i landet som kun har konsentrert seg om MS. Her møter pasientene ulike faggrupper som hjelper til med å oppnå best mulig livskvalitet.

– Senteret tar inn 350 pasienter i året og fastlegen eller nevrologen kan søke om opphold, sier Førde.

Kosthold og trening

Tidligere ble man anbefalt å holde seg i ro dersom man har MS, men nå viser det seg at trening er positivt.

– Flere pasienter opplever fatigue (tretthetssyndrom) som følge av sykdommen. Forskning viser at trening kan bedre dette symptomet. Når det gjelder kosthold har ikke forskerne funnet noe spesiell diett. Et sunt, vanlig kosthold med grønnsaker, fet fisk og tran anbefales, sier Førde til slutt.

Av: Cathrine Naglestad, [email protected]

Neste artikkel