Skip to main content
Home » Hjernehelse og nevrologiske sykdommer » Nye muligheter innen hodepinebehandling
Hjernehelse og nevrologiske sykdommer

Nye muligheter innen hodepinebehandling

Foto: Getty Images

Hodepinesykdommer er blant de vanligste årsakene funksjonsnedsettelse i befolkningen, og har stor innvirkning både på samfunnet og den enkelte som rammes. Migrene er den vanligste hodepinetypen som gjør at personer trenger legehjelp.

Over 800 000 nordmenn har aktiv migrene i Norge. Kvinner rammes hardest, men migrene forekommer også hyppig hos barn og menn. I Norge går det tapt cirka 2 000 000 arbeids- og skoledager hvert år på grunn av migrene. Dette har betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser, og går ut over forhold til familie, sosialt liv, utdanning og arbeidsliv. For mange er migrenen invalidiserende. 50-100 000 nordmenn har anfall så ofte at migrenen klassifiseres som kronisk.

Det er også mange andre typer hodepine, noen er sjeldne, andre vanligere. Bortimot 5 000 nordmenn har klasehodepine – en anfallsvis hodepine som er så sterk at de også blir kalt for «selvmordshodepine». Den aller vanligste hodepineformen er spenningshodepine. For de som har spenningshodepine hyppig, kan dette innebære store utfordringer i hverdagen.

Vitenskapelige framskritt

Etter at hodepineomsorgen har vært underprioritert i mange år, skjer det nå betydelige framskritt innen dette feltet. Både for migrene, klasehodepine, men også flere andre hodepineformer er det kommet nye behandlingstilbud. Noen av disse er tilgjengelig og andre er på vei. Noen medisiner venter på godkjenning på blå resept.

Hva kan du gjøre selv?

Trening, kosthold, vekt og jevnt søvnmønster, med verken for lite eller for mye søvn, kan ha betydelig innvirkning på hodepineplagene hos mange. Stresshåndtering er ofte en nøkkelfaktor, der mange kan ha nytte av ulike typer avspenningstrening, eventuelt kognitiv adferdsterapi for å håndtere negativt stress i hverdagslivet.

Dersom man har hyppig hodepine, er det viktig at man oppsøker lege og både får diagnostisert typen hodepine og igangsatt behandling av hodepineplagene. Det er viktig at man ikke bruker for mye smertestillende medisin. Det kan ha paradoksal effekt og føre til mer hodepine, såkalt medikamentoverforbrukshodepine. Ved hyppig hodepine er det viktig at man kommer i gang med forebyggende behandling som kan hindre at hodepine utvikler seg og blir kronisk.

Anne Hege Aamodt, Leder i Norsk nevrologisk forening, overlege ph.d. ved Oslo universitetssykehus

God hodepineomsorg

Resultater fra studier viser at de fleste oppnår minst en halvering av hodepineplagene dersom man får god oppfølging og behandling. De fleste med hodepine vil få tilstrekkelig hjelp hos fastlegen. Men for mange av de med svært hyppige anfall eller sjeldne hodepinetyper trengs også oppfølging i spesialisthelsetjenesten hos nevrolog, og i mange tilfeller tverrfaglig oppfølging. Legeforeningen lanserer i disse dager «Gjør kloke valg-kampanjen», som også vil omfatte hodepine. Her vil du finne nyttige råd om hodepine (www.nevrologi.no). Og ikke minst vil du finne nyttig informasjon hos brukerorganisasjonen Hodepine Norge.

Av: Anne Hege Aamodt, Leder i Norsk nevrologisk forening, overlege ph.d. ved Oslo universitetssykehus

Next article