Skip to main content
Home » Folkehelsen » Forskning på lungekreft gir håp om nye behandlingsformer
folkehelsen

Forskning på lungekreft gir håp om nye behandlingsformer

Odd Terje Brustugun er onkolog og forsker ved Drammen sykehus og Radiumhospitalets kreftforskningsinstitutt. Foto: Tove Kill

Forskningen innen målrettet behandling og immunterapi har kommet langt. Mange lungekreftpasienter får i dag både færre symptomer og forlenget liv.

Odd Terje Brustugun er onkolog og forsker ved Drammen sykehus og Radiumhospitalets kreftforskningsinstitutt. Han er også leder av Norsk lungekreftgruppe. Brustugun forteller at i fremtiden vil enda flere pasienter få et enda bedre behandlingstilbud.

– Kreften blir ikke nødvendigvis borte, men man kan leve betydelig lenger med sykdommen, sier han.

Målrettet behandling

Målrettet behandling er behandling som er direkte rettet mot en feil i en kreftcelle. Behandlingen gjør at kreftcellen slutter å vokse og til slutt dør og blir borte.

– Vi kartlegger kreftsvulsten på det molekylære plan og bruker behandling som er designet for akkurat den molekylfeilen denne kreftcellen har, sier Brustugun.

Får livet forlenget med flere år

Lungekreft er en skummel og hyppig krefttype. Det oppdages rundt 3 200 nye tilfeller hvert år. Samtidig dør over 2000 lungekreftpasienter årlig. Målrettet behandling er aktuelt for rundt 10-15 prosent av tilfellene.

– Denne type behandling kan gi god effekt en lang periode, men før eller siden slutter medisinene å virke og sykdommen utvikler seg igjen. Varigheten av behandlingen varierer fra pasient til pasient, men mange får livet forlenget med flere år, sier Brustugun.

Immunterapi

– De fleste har allerede spredning når lungekreft blir oppdaget. Da er det ikke aktuelt med stråling eller operasjon, og hos de pasientene der målrettet behandling ikke er aktuelt, kan immunterapi være et godt alternativ. Immunterapi brukes gjerne sammen med cellegift, sier onkologen.

– Normalt skal immunsystemet vårt oppdage og fjerne kreftsvulster. Ved immunterapi gir man medisiner som gjør at kroppens eget immunsystem klarer å oppdage og fjerne kreftceller som har lært seg å unngå immunsystemet, sier han.

Mange har langvarig og god effekt

Dessverre er det ganske mange som ikke har nytte av immunterapi, og så finnes det noen som bare har kortvarig nytte av behandlingen. Men Brustugun er likevel positiv.

– Vi ser nå at det er en stor andel av pasientene som har langvarig og god effekt, og slik som ved målrettet behandling, kan man oppnå mange ekstra leveår. Noe av det mest spennende her, er at mange ser ut til å ha sykdomskontroll i årevis også etter at immunterapien er avsluttet, sier han.

Mye spennende forskning

– Likevel er det en god del pasienter som per i dag ikke har noen nytte av immunterapi, sier Brustugun. Han legger til at det forskes mye på å forstå hva som gjør at behandlingen for disse pasientene ikke har effekt, og på hva som er grunnen til tilbakefall etter at behandlingen har hatt effekt en stund.

– Forhåpentligvis vil vi om ikke lenge være bedre i stand til å øke sannsynligheten for langvarig effekt, sier han.

Nye kombinasjoner

Det forskes også mye på kombinasjoner av forskjellige behandlinger.

– Alt i alt ser vi en betydelig bedret behandlingsmulighet i dag sammenlignet med for bare få år siden, og dette har allerede resultert i høyere overlevelsestall for lungekreftpasientene. Vi har god tro på at denne positive utviklingen vil fortsette, sier Brustugun.

Av: Marte Frimand, [email protected]

Next article