Skip to main content
Home » Folkehelsen » Får ikke tilgjengelig behandling for beinskjørhet
Folkehelsen

Får ikke tilgjengelig behandling for beinskjørhet

Beinskjørhet:. Behandling av lårhalsbrudd koster helsevesenet 4,5 milliarder kroner årlig. Foto: Getty Images

Beinskjørhet rammer en av tre nordmenn, annenhver kvinne og hver femte mann. Rundt 300 000 lider av beinskjørhet i dag. God behandling finnes, men er vanskelig å få for de som trenger den.

Norge er på verdenstoppen hva angår osteoporotiske brudd. Osteoporose, eller beinskjørhet, fører til 9 000 lårhalsbrudd  per år. Og omfanget øker.

– Det er flere og flere som får hoftebrudd. Alder er en viktig bestemmende faktor. Jo eldre befolkningen blir, jo flere brudd, sier Erik Fink Eriksen, professor ved Oslo Universitetssykehus.

avatar

Erik Fink Eriksen

Professor ved Oslo Universitetssykehus

Dette vil igjen føre til store ressursmessige utfordringer for både primær- og spesialisthelsetjenesten og samfunnet generelt.

Nye medisiner er ikke på blå resept

Nyere medisiner for beinskjørhet er i markedet, men brukes for sjeldent.

– Vi har god behandling mot beinskjørhet. Men noen av de beste medisinene er veldig vanskelig å få for pasientene. De er ikke på blå resept, og det er vanskelig å få tilskudd fra HELFO, sier Eriksen.

Nettopp dette er en av kampsakene til Norsk Osteoporoseforbund (NOF). De jobber for oppdatering av de nasjonale retningslinjene for diagnostisering og behandling av osteoporose.

– Vi ønsker å endre retningslinjer for medisinering. De som gjelder i dag er fra 2005, det er 14 år siden, og de var allerede da svært utdaterte, sier Liv Bergljot Broback Arntsen, forbundsleder i NOF.

Manglende diagnostisering

Forbundet ønsker at fastlegen skal kunne gi den medisineringen som i dag kun gis av spesialister. Utredningen av osteoporose er også mangelfull, særlig i primærhelsetjenesten. En av grunnene til at så mange får beinbrudd, er at pasientene ikke diagnostiseres og behandles i tide. Hoveddelen av de som mottar ortopedisk behandling ved norske sykehus, utredes ikke for osteoporose, og får dermed ikke forebyggende medisinsk behandling.

– Fall og fallforebygging er vanlig forebyggende hjelp, men det er først når man ligger på institusjon eller er kommer hjem, at fall og fallforebygging skal styrkes. Veien dit er for mange lang og vond, sier Broback Arntsen.

Store utgifter for samfunnet

Behandling av lårhalsbrudd koster helsevesenet 4,5 milliarder kroner årlig i form av liggedøgn på sykehus, oppfølging fra primærhelsetjenesten og henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

I tillegg skjer det hvert år mer enn 15 000 andre beinbrudd som følge av osteoporose. Manglende behandling av osteoporose koster samfunnet rundt ti milliarder kroner årlig.

– Samtidig brukes det kun rundt 125 millioner kroner i året på medisin som behandler denne sykdommen. Til sammenlikning er medisinutgiftene til en sjeldnere sykdom som diabetes, som kun rammer åtte prosent av befolkningen, på over 1,5 milliarder kroner i året, sier Fink Eriksen.

Mangelfull kunnskap hos fastlegene

Fink Eriksen deler fastlegene inn i to leire. Noen vet veldig mye om beinskjørhet, mens mange dessverre vet altfor lite.

– En del fastleger ser på beinskjørhet som en del av den normale aldringen, og prioriterer sykdommen langt under andre aldringssykdommer som høyt blodtrykk, hjertesykdommer og kreft. Altfor mange pasienter får fortsatt beskjed om at de har fått osteoporose på grunn av høy alder og at det ikke kan behandles effektivt, sier Fink Eriksen.

Ønsker bedre pasientflyt

NOF ønsker i tillegg til ny behandling, også bedre pasientflyt. Her ligger det muligheter til besparelser i milliardklassen. De ønsker også et styrket henvisningsmønster mellom spesialist- og primærhelsetjeneste, samt bedre utredningsmetoder.

– Vi har begynt å teste eldre for beinskjørhet, og det er en fin utvikling. Alle eldre som blir henvist til sykehus med brudd, får i dag tilbud om å bli testet, sier Fink Eriksen.

– Dette er en flott utvikling, men vi har fortsatt en lang vei å gå, sier Broback Arntsen i NOF.

Av: Marte Frimand, [email protected]

Next article