Skip to main content
Home » Din hud » Søker deltakere til å teste ny psoriasismedisin
Din hud

Søker deltakere til å teste ny psoriasismedisin

Søker 60 pasienter

Det nyetablerte forskningsteamet ved Haukeland Universitetssykehus søker nå 60 personer med psoriasis til den kliniske studien av den reseptfrie medisinen Psorax35.

Dokumentert råstoff

Arctic Nutrition er et norsk bioteknologiselskap som utvikler og produserer premium marine ingredienser med dokumentert effekt. Selskapet ligger på Mørekysten, med en unik tilgang på råstoff av høy kvalitet.

Ledelsen og utviklingsteamet i Arctic Nutrition har mer enn tjue års erfaring innen feltet, og har utviklet en av de mest effektive ingrediensene som finnes på markedet i dag. Alle produkter er bærekraftige og sporbare. Ettersom gjennomførte kliniske pilotforsøk viser svært oppsiktsvekkende resultater mot psoriasis, ønsker firmaet nå å utvikle et eget produkt som OTC legemiddel til behandling av hudsykdommen.

– All øvrig psoriasismedisin har en eller annen form for bivirkning, selv om de kan ha god effekt på selve psoriasisen. Jeg har selv prøvd Psorax35, og hadde ingen plager eller ubehag. Det er heller ikke til nå rapportert noen kjente bivirkninger ved bruk av preparatet, sier dr. Tveit.

Pasientene i hans gjennomførte pilotstudie har gitt positive tilbakemeldinger, og det var ikke behov for å ta blodprøver. Pasienter som skal delta i den kommende studien må likevel ta blodprøver, men dette gjøres kun for å kunne dokumentere at medikamentet er trygt.

Hva er Psorax35?

Psorax35 er en blanding av fettstoffer fra silderogn og med et spesielt omega-3 konsentrat fra den samme silden. Det spesielle ved blandingen er at den inneholder minimum 35 prosent fosfolipider, hvorav 85–90 prosent er fosfatidylkoline, med svært særegne og viktige fysiologiske egenskaper. En stor andel av de fosforylerte fettstoffene er de kjente EPA og DHA, som gjennom andre næringskilder ikke er fosforylert på den samme optimale måten. Dette gjør produktet helt unikt med store og spennende positive biologiske effekter på betennelsestilstander i kroppen, slik som ved psoriasis. I studien skal deltakerne ta 5 kapsler morgen og kveld.

Hvem kan delta?

Menn og kvinner over 18 år, med mulighet til å komme til Haukeland Universitetssykehus i Bergen for blodprøver og legeundersøkelser.

Du må først gjennom en screening for å kartlegge om man er egnet til å delta i studien eller ikke.

Kandidatene må deretter møte opp ved prosjektoppstart og senere etter 6, 12, 18, 24 og 32 uker. Totalt vil det være 7 treffpunkter. Det er derfor viktig at personer utenfor Bergen og Hordaland tenker nøye gjennom om de vil delta.

Interesserte må videre tenke igjennom og akseptere at man i studieperioden kanskje ikke blir så mye bedre sammenlignet med om man ville fått placebomedisin. Man må videre akseptere at det ved oppstart av studien, og ved visitt 3 og 4 – i tillegg til de 2 siste visittene, vil bli tatt flere glass med blodprøver. Deltakerne må også avslutte inntak av annet kosttilskudd som inneholder omega-3, eksempelvis tran.

Studiedeltakere kan ikke stå på annen form for systemisk behandling med effekt på psoriasis mens studien pågår.

I behandlingsperioden får du heller ikke starte opp med lysbehandling, eller dra til Gran Canaria på behandlingsreise eller generelt til Syden for å sole deg. Dette fordi behandling med sol og lys vil kunne påvirke resultatene og tolkningsmulighetene.

Når det gjelder lokalbehandling er det tillatt å bruke fuktighetskrem som tidligere.

Finnes det en risiko?

Det er til nå ikke sett eller rapportert om bivirkninger som følge av bruk av Psorax35. Den eneste risikoen for de som er med, er at pasienten ikke erfarer nevneverdig effekt. Slik er det med all behandling, og det er ingen som kan garantere at det virker like godt på alle deltakerne. Det er også vist at alkohol kan medføre at medisinen har lavere effekt. Alkoholkonsum vil derfor være en viktig opplysning å få registrert i forbindelse med studien.

Hvordan registrere deg?

For å melde din interesse for å delta i studien må du sende følgende opplysninger til e-postadressen [email protected]:

 1. Fullt navn
 2. Fødselsdato
 3. Postadresse og poststed
 4. Hvor mange håndflater med psoriasis vil du si at huden din er dekket med?
 5. Hvor gammel var du da du fikk psoriasis?
 6. Oppgi om diagnosen er stilt av en hudlege, fastlege eller av deg selv.
 7. Oppgi om du har psoriasisartritt eller leddsmerter, og når du fikk denne diagnosen.
 8. Ble psoriasisartrittdiagnosen stilt av lege, og av hvilken type lege/spesialist?
 9. Oppgi hvilke andre sykdommer du har.
 10. Oppgi hvilke medikamenter du bruker for andre sykdommer.
 11. Oppgi hvilken behandling du frem til nå har brukt i behandling av psoriasis.
 12. Oppgi ditt telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg for samtale.

Studieoppstart er høsten 2017. Alle interesserte bes derfor å sende inn opplysningene nevnt ovenfor så raskt som mulig, og senest 1. desember.

Mer informasjon om Arctic Nutrition finnes på www.arcticnutrition.no.

 

Kilder:
Sgarbi CR. Oral supplementation of Omega-3 as an adjunct in the treatment of psoriasis, J Invest Dermatol 132: SS62
Sgarbi CR. Oral supplementation of Omega-3 as an adjunct in the treatment of psoriasis, J Invest Dermatol 132: SS62

 

Next article