Skip to main content
Home » Din hud » Når såret ditt ikke vil gro
Din hud

Når såret ditt ikke vil gro

sårbehandling
sårbehandling
Foto: Getty Images

Mange nordmenn rammes av kroniske sår. Det reduserer livskvaliteten dramatisk, og er svært kostbart for samfunnet vårt.

Kroniske sår er sår som ikke gror. Har såret ikke grodd etter seks uker, er det all grunn til å oppsøke lege. Mellom en-to prosent av befolkningen har til enhver tid kroniske sår. Mange kunne hatt et bedre liv med mer kunnskap om hvordan kroniske sår kan forebygges og behandles, ifølge leder av Norsk Interessefaggruppe For Sårheling, Arne Langøen. Han er dosent og sykepleier ved Høgskolen Stord/Haugesund.

– Det vanligste årsaken til kroniske sår er nedsatt blodsirkulasjon. Det kan igjen skyldes aldersrelaterte sykdommer. Selve såret er en konsekvens av disse sykdommene. Vi skiller gjerne mellom venøse og arterielle sår, og har dessuten blandingssår, som da skyldes en kombinasjon av disse tilstandene. Diabetikere er utsatt for kroniske sår, og mennesker med lammelser og nevrologiske sykdommer av ulik art er også i faresonen, sier Langøen.

Posttraumatiske sår

Noen får kroniske sår uten at det skyldes sykdommer. Det kalles posttraumatiske sår, og de kan oppstå etter en operasjon, en skade eller et brannsår. De vil ikke gro, men er ikke av en sånn art at du er plaget hele livet, kun en periode. Uansett er det slik at kroniske sår påvirker livet til den som rammes veldig sterkt.

Livskvaliteten blir dramatisk redusert. Posttraumatiske sår kan man få bukt med, mens behandlingen for de andre typene handler om å gjøre de dårlige periodene så korte som mulig, ifølge Langøen.

– Hvis det for eksempel er et venøst sår, er det viktig å få såret så rent som mulig ved å fjerne det som ikke skal være der. Vi fjerner først et slags slim og dødt vev uten å skade foten. Så legger vi på en bandasje, før vi legger på en kompresjon som da skal presse ut væskeansamlingen. Ved et arterielt sår kreves det kanskje en mer omfattende behandling, der legen går inn med kateter i lysken, blåser opp en ballong og legger inn en forskaling som holder blodårene åpne i det tette partiet, sier Langøen.

Røyk, mat og mosjon

Forebygging er sentralt også når det gjelder kroniske sår, og det handler om å kutte røyk, i tillegg til et godt kosthold og mer mosjon. Diabetes øker sterkt, det innebærer at flere nå får kroniske sår.

Kroniske sår koster samfunnet mange penger, og vi har så langt hatt et kaotisk system i forhold til hvem som betaler behandlingen. Ifølge Arne Langøen utreder nå politikerne muligheten for å få behandling av kroniske sår på blå resept.

, 

Next article