Home » Din hud » Kan bli nesten symptomfri med nye medisiner [video]
Din hud

Kan bli nesten symptomfri med nye medisiner [video]

psoriasis
psoriasis
Foto: Getty Images

Behandlingen av pasienter med psoriasis blir stadig bedre. Med biologisk behandling opplever de aller fleste en svært god bedring av sykdommen.

– Etter at vi fikk biologiske legemidler mot psoriasis på slutten av 90-tallet, har det nærmest vært en revolusjon når det gjelder behandling av disse pasientene, sier overlege ved hudavdelingen på Rikshospitalet Nils-Jørgen Mørk.

Etter det har det kommet en rekke nye varianter av biologiske legemidler som hjelper både mot psoriasis og psoriasis leddgikt på markedet, og for mange av dem som er mest plaget har medisinene bidratt til en stor forbedring.

 

Måler graden av utslett

– Når vi skal måle sykdomsaktiviteten ved psoriasis, bruker vi PASI (Psoriasis Area Severity Index). Dette verktøyet brukes til å tallfeste alvorlighetsgraden av psoriasis, sier han.

PASI-score tar sikte på å vurdere graden av utslett på kroppen ved at man ser arealet av utslettet, tykkelsen på utslettet, grad av skjelling og rødhet.

– Etter utregning sitter vi igjen med et tall som sier noe om alvorligheten av psoriasis. Ved PASI over 10 har pasienten moderat til alvorlig psoriasis, hvilket betyr at store deler av kroppen er dekket, sier han.

Påvirkes av livsfasene

Graden av utslett og intensiteten kan variere gjennom livet.

– For mange debuterer tilstanden i ung alder. De fleste får psoriasis før de fyller 35, men det er også en topp for eldre over 60 år. Aktiviteten kan blant annet forverres når pasienten har infeksjoner i kroppen, er sliten eller dersom vedkommende opplever utfordringer som samlivsproblemer, sier han.

Det er også en del kvinner som opplever forbedring eller forverring i forbindelse med svangerskap.

– Andre vil derimot ikke merke noen endringer i denne livsfasen, sier Mørk.

Behandling i sola

Det finnes i dag flere gode behandlingsmetoder for pasienter med psoriasis.

– Ved moderat PASI – det vil si ensifret PASI-score – kan det hjelpe godt med lokalmidler som salve og krem. Det finnes både kortisonsalver og D-vitaminkremer som har god effekt, sier han.

Har pasienten moderat til alvorlig psoriasis er imidlertid ofte ikke dette tilstrekkelig.

– For omtrent 85 prosent av de med psoriasis kan lysbehandling hjelpe. I tillegg finnes det flere ulike tabletter som kan forbedre plagene. Disse kan forsøkes ved PASI mellom 5 og 10, sier han.

Stadig bedre

Det aller mest effektive er likevel biologisk behandling i sprøyteform.

– For at pasienten skal få dette, må vedkommende ha PASI på over 10. Av de pasientene som får biologiske legemiddel vil 60-80 prosent oppnå PASI 75 på tre måneder. Det betyr at 75 prosent av utslettet har forsvunnet i løpet av denne tiden, sier Mørk.

Han forteller at han nylig deltok på EADV-konferansen i Paris, som er en europeisk konferanse for hudleger.

– Her var videre utvikling av biologisk behandling det store temaet. Hvis norske myndigheter godkjenner det, får vi snart enda et biologisk legemiddel på markedet, og med dette kan man oppnå PASI 90-100. Det betyr at alt utslett kan bli borte for dem som får det. Forhåpentligvis kommer preparatet på markedet også her i landet i løpet av 2019.

Neste artikkel