Home » Diabetes » Vektreduksjon og fysisk aktivitet er noe av det viktigste
Diabetes

Vektreduksjon og fysisk aktivitet er noe av det viktigste

frukt og blodtrykksmåler diabetes
frukt og blodtrykksmåler diabetes
De som rammes av diabetes 2 har gjerne en arvelig disposisjon for å få sykdommen. De som har dette arveanlegget tåler også mye dårligere en livsstil med lite fysisk aktivitet kombinert med høyt kaloriinntak. Foto: Getty Images

For dem som har, eller er i faresonen for få, diabetes 2 er det spesielt viktig med fysisk aktivitet og å gå ned i vekt.

Overvekt og fedme disponerer i stor grad for diabetes type 2. Mer enn 80 prosent av dem som har diabetes er også overvektige.

– Etter hvert som vekten i befolkningen har økt har vi også sett en parallell økning i antallet personer som får diabetes. Derfor har vi gode grunner til å anta at det er en direkte sammenheng her, sier Kåre I. Birkeland som er professor i indremedisin ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo Universitetssykehus.

Når overvekten øker, øker også insulinresistensen. Det betyr at insulinhormonet virker dårligere, noe som er uheldig siden insulin er det viktigste signalet til kroppen for å senke blodsukkeret.

– Det er derfor overvekt og fedme kan gi pasienter som er disponert diabetes 2, tilføyer han.

Fysisk aktivitet og vektreduksjon

De som rammes av diabetes 2 har gjerne en  arvelig disposisjon for å få sykdommen. De som har dette arveanlegget tåler også mye dårligere en livsstil med lite fysisk aktivitet kombinert med høyt kaloriinntak.

– Studier viser at økt fysisk aktivitet, redusert kaloriinntak og vektreduksjon, reduserer risikoen for å få diabetes. Ofte er det ikke så mye som skal til for å oppnå gode resultater. Fysisk aktivitet i 150 minutter i uken og en vektnedgang på et sted mellom fem og ti prosent er effektive tiltak for å forebygge diabetes type 2. Jeg forstår at det kan være vanskelig å komme seg opp av stolen, men ofte er det veldig små tiltak som skal til. Bare det å gå fra å være helt inaktiv til å bli litt fysisk aktiv, betyr mye. Det ser også ut til å være gunstig bare å snu trenden med å gå opp i vekt til å begynne å gå litt ned. Å avbryte å lange stillesittende perioder med å reise seg og gå litt rundt i fem minutter ser også ut til å ha effekt, forklarer Birkeland.

Forkortet levetid

Diabetes type 2 er med på å forkorte levetiden, og for dem som får sykdommen i femtiårsalderen kan levetiden forkortes med cirka fem år. Får man diabetes sent i livet, for eksempel i syttiårsalderen forkortes ikke levetiden like mye:

– Derfor er det spesielt viktig at de som får sykdommen tidlig setter inn tiltak. Et forebyggende tiltak for de som vet de er arvelig disponert for sykdommen er å forsøke å unngå å gå opp i vekt. Det er svært få som dør av selve diabetessykdommen, men siden diabetes er nært knyttet til hjerte- og karsykdommer er det er ofte denne typen sykdommer som disse pasientene dør av.

Nye medisiner og dietter

I de senere årene har det har kommet nye medisiner og noen av dem kan også bidra til vektnedgang. Medisinene er i to grupper og inneholder enten virkestoffene SGLT-2-hemmere eller GLP-1-analoger.

– Begge disse medisintypene bidrar både til vektreduksjon og til å redusere faren for hjerte- og karsykdommer. Vektreduksjonsvirkningen er imidlertid ikke spesielt stor, men det kan være en nyttig drahjelp som hjelper pasientene med å komme i gang med livsstisendringer, sier Birkeland.

En ny studie fra Storbritannia viste nylig at man kan bli kvitt diabetes ved å gå ned i vekt. I studien benyttet man en pulverdiett og erstattet en del av maten med ulike næringsdrikker:

– De klarte å få til en dramatisk vektreduksjon og førti prosent av de som deltok i studien ble kvitt sin diabetes i løpet av et år. Dette viser at det faktisk er mulig å bli kvitt diabetes, men det krever stor innsats hos pasientene, og det store spørsmålet blir vel om hvor lenge pasientene klarer å opprettholde den nye vekten. For ett år er jo tross alt ikke så lang tid, sier Birkeland til slutt.

Av: Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel