Skip to main content
Home » Diabetes » Større risiko for hjerte- og nyresvikt hos diabetespasienter
diabetes

Større risiko for hjerte- og nyresvikt hos diabetespasienter

Kåre Birkeland
Kåre Birkeland

En ny studie viser at hjerte- og nyresvikt er hyppige komplikasjoner til diabetes. Risikoen for å utvikle hjertesvikt som første komplikasjon, er dobbelt så vanlig som risikoen for å utvikle hjerteinfarkt hos denne pasientgruppen.  

– Vi har vært veldig opptatt av åreforkalkningssykdommer, som for eksempel hjerteinfarkt, ved diabetes. Men denne studien viser at vi også må gi økt oppmerksomhet til hjerte- og nyresykdommer som hyppige komplikasjoner til diabetes, sier Kåre Birkeland, professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og overlege i endokrinologi ved Nyreseksjonen på Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus.

Stor internasjonal studie

Den nye internasjonale studien heter CaReMe (CardioRenalMetabolic). Den inkluderer over én million mennesker med diabetes type 2. Personene i studien ble inkludert fra nasjonale registre i Norge og Sverige, samt fra helseforsikringsregistre i England, Nederland, Tyskland og Japan.

– Vi har sett på alle personer med diabetes som bruker medisiner. Så har vi sett på hva som er den første kardiovaskulære hendelsen hos pasienter som ikke tidligere har kjent hjerte- og karsykdom, sier Birkeland.

Betydelig risiko for tidlig død

Resultatene fra undersøkelsen viser at hjerte- og nyresvikt gjerne er den første komplikasjonen som inntrer, og at risikoen for å utvikle hjertesvikt som den første kardiovaskulære hendelsen, er dobbelt så vanlig som risikoen for å utvikle hjerteinfarkt hos personer med type 2-diabetes. 

Blant personer med diabetes type 2 som utviklet kardiovaskulær sykdom (17%), var nyre og/eller hjertesvikt vanligste komplikasjon (59%). Separat var vanligste komplikasjon nyresvikt (33%), tett etterfulgt av hjertesvikt (26%), slag (18%), hjerteinfarkt (13%) og perifer arteriell sykdom (10%).

– Undersøkelsen viser også at personer med diabetes som har hjerte- eller nyresvikt, har en betydelig risiko for tidlig død. De som har både hjerte- og nyresvikt, har en sterkt økt risiko for tidlig død, sier Birkeland.

Færre med udiagnostisert diabetes

Ifølge overlegen er det omkring 200.000 mennesker i Norge som har diabetes type 2. Rundt 85 til 90 prosent av diabetespasientene har diabetes type 2. Det finnes en hel del udiagnostiserte tilfeller, men det gjelder færre enn før. 

– Tidligere regnet man med at mellom 50.000 og 100.000 mennesker i Norge hadde diabetes type 2 uten å vite om det, men nye tall viser at det mest sannsynlig bare er snakk om 20-30.000, sier Birkeland.

– Det har sammenheng med at det har kommet en ny og veldig enkel test for å diagnostisere diabetes, sier han videre.

Helsepersonell må være oppmerksomme

Birkeland mener denne studien bør være en viktig påminner til helsepersonell om å være oppmerksomme på hjerte- og nyresvikt ved diabetes type 2.

– Ikke alle pasienter har klassiske symptomer med tungpusthet ved hjertesvikt. Noen opplever bare tretthet og nedsatt arbeidskapasitet, sier Birkeland.

Nye, gode medisiner på markedet

Nye medikamenter, kalt SGL2-hemmere, ser ut til å ha en gunstig effekt for å forebygge hjerte- og nyresykdommer hos diabetespasienter.

– Pasienter med høy risiko kan ha nytte av disse medisinene, sier Birkeland, og legger til at endring av livsstil også er gunstig.

– Mange med diabetes type 2 har høyt blodtrykk og høyt kolesterol. Det kan i mange tilfeller henge sammen med livsstilen. For å forebygge disse sykdommene, er det derfor viktig at pasientene får råd om sunne levevaner, samt medikamentell behandling ved behov. God regulering av blodsukker og blodtrykk er særlig gunstig, sier han.

Av Marte Frimand

Next article