Skip to main content
Home » Diabetes » Personer med diabetes bør ta influensavaksine
Diabetes

Personer med diabetes bør ta influensavaksine

influensavaksine
influensavaksine
ER DU UTSATT?: Det er flere grupper enn bare diabetikere som bør ta vaksinen. Har du sjekket om du er i en av risikogruppene? Foto: Getty Images

Hver høst gir Folkehelseinstituttet sine anbefalinger for hvilke grupper som er i risikogruppen, og bør ta influensavaksine. Både de med diabetes type 1 og type 2 står på høstens liste.

Målgruppene i de norske anbefalingene for influensavaksinasjon baserer seg hovedsakelig på anbefalingene som foreligger fra SAGE Working Group on influenza and immunization, World

Health Organization (WHO) og European Centre for Disease Prevention and Control. I tillegg er anbefalinger fra andre land og sentrale publikasjoner vedrørende målgrupper og sesonginfluensavaksine vurdert.

Hovedprinsippet for de norske vaksineanbefalingene er å oppnå beskyttelse for den som tar vaksinen. Indirekte beskyttelse (flokkeffekt) kan være en tilleggsgevinst. Anbefalingene om influensavaksinasjon av helsepersonell, husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar og svinerøktere har imidlertid som hovedformål å beskytte andre.

Hvorfor står diabetes på listen?

Årsaken til at personer med diabetes blir regnet for å være i risikogruppen er at når man er syk produserer kroppen stresshormonene adrenalin og kortison. Både adrenalinet og kortisonet kan motvirke den virkningen som insulin har, og det kan føre til at blodsukkernivået stiger, noe som kan være farlig for diabetikere.

Grunnen er at personer med diabetes evne til å lage ekstra insulin enten er nedsatt eller mangler helt. Rådet om vaksinasjon for denne pasientgruppen er ikke nytt, men stemmer overens med rådene som Folkehelseinstituttet blant annet ga i 2014.

Årets vaksine er distribuert

Folkehelseinstituttets vaksineavdeling startet i uke 38 masseutsending av årets sesonginfluensa­vaksine til kommuner og helseforetak. Vaksinen skal brukes til personer som anbefales årlig influensavaksinasjon. Hvis du er i tvil hvorvidt du bør vaksineres eller ikke er det smart å ta kontakt med fastlegen. Legen vil kunne vurdere dette og gi de beste anbefalingene.

De som ønsker å ta vaksinen må også kontakte sin fastlege. Enkelte kommuner har egne vaksinasjonstilbud. Folkehelseinstituttet mener det viktigste tiltaket for å unngå influensa, er å ta vaksinen. Helst bør influensavaksinen tas i løpet av september-november. Det tar omtrent to uker før det oppnås full effekt.

Anbefaling om influensavaksine sesongen 2015/2016:

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom
(risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine:

  • Alle fra og med fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
  • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
  • Barn og voksne med:

o diabetes mellitus, type 1 og 2
o kronisk lungesykdom (inkludert astma)
o kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt
minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
o kronisk leversvikt
o kronisk nyresvikt
o kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt
lungekapasitet
o nedsatt immunforsvar
o svært alvorlig fedme (KMI over 40)
o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig
helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre:

  • helsepersonell som har pasientkontakt
  • husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
  • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Kilde: Folkehelseinstituttet

, 

Next article