Home » Diabetes » Nye medisiner for diabetes type 2
Diabetes

Nye medisiner for diabetes type 2

Antall nye legemidler til behandling av type 2 diabetes har eksplodert i de senere årene. Leger har nå flere muligheter til å velge hvilke medikamenter de skal gi til diabetes-2-pasienter med underliggende nyresvikt, overvekt eller fedme.

Serena Tonstad er overlege ved seksjon for preventiv kardiologi, avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus. Hun forteller at svekket nyrefunksjon er blant komplikasjonene ved type 2 diabetes. Nyresvikt kan oppstå tidligere og vise raskere utvikling enn forventet.

– Nyrene er konserverende organer som i tillegg til å skylle ut giftstoffer og væske, også reabsorberer sukker og natrium (salt). Hos personer med type 2 diabetes jobber nyrene overtid for å gjenoppta sukker og salt, og etter hvert kan deler av nyrene slutte å fungere sier Tonstad.

Serena Tonstad 

Overlege ved seksjon for preventiv kardiologi, avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus

Merker ikke nyresvikt selv

– Pasienten selv merker ikke begynnende nyresvikt, men noen sliter med følelsen av hevelse i kroppen, og kan ha vansker med å gå ned i vekt. Nyresvikt kan påvises ved blod- og urinprøver, sier Tonstad.

– Siden tilstanden kan utvikle seg umerket, er det ønskelig å forebygge utviklingen tidlig. I de mest alvorlige tilfellene, kan pasienten ende opp med dialyse, sier hun videre.

Mellom 30-50 prosent av diabetespasientene under 65 år har nyresvikt. De fleste ligger i ett av de tidlige stadiene.

Overvekt og fedme

I tillegg til nyresvikt, er overvekt også en vanlig komplikasjon ved diabetes type 2. Opptil 85 prosent har overvekt, og over 50 prosent har en BMI over 30, som er definisjonen på fedme.

– Det viser seg at for disse gruppene kan selv en moderat vektnedgang gi store helsemessige fordeler når det gjelder blodsukker og velvære, sier Tonstad.

To nye, godkjente medisiner

– De fleste legene har utstrakt og god erfaring med medisinen som er førstevalget ved diabetes 2, forteller Tonstad, og legger til at det nå har kommet to godkjente medisingrupper på markedet, som kan vurderes samtidig som, eller som førstevalg.

– Dette er medisiner som er særlig gunstig for pasienter med underliggende overvekt. Disse legemidlene er også beskyttende for nyrer og for hjertet, sier Tonstad.

Lurt å begynne tidlig

Den ene medisingruppen kalles SGLT2-hemmere. Den gjør at en god del av det ekstra sukkeret og saltet som nyrene reabsorberer, i stedet blir skilt ut i urinen. Dette fører videre til at blodsukkeret går ned, og pasienten kan få en vektnedgang på 2-3 kg. Medikamentene bidrar til å holde nyrefunksjonen stabil over tid og reduserer sjansen for hjertesvikt.

– Fastlegene kjenner til denne medisingruppen, men kanskje ikke at man kan foreskrive den tidlig i diabetesforløpet. Å begynne tidlig har mer effekt enn man ofte tror, og effekten vedvarer, sier Tonstad.

Naturlig behandling

Den andre gruppen nye medisiner, kalles GLP-1-analoger. Disse tar man i form av en penn som man setter selv. I motsetning til insulin, gir ikke denne behandlingen vektoppgang, som mange forbinder med injeksjoner, men heller vektreduksjon.

– GLP-1-analoger er en naturlig behandling som gir betydelig lavere vekt, gjerne en reduksjon på over 2-4 kg. Noen preparater i gruppen gir enda større vektreduksjon. Behandlingen reduserer også risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom. Nyrene beskyttes ved at utskillelsen av eggehvite minskes, sier Tonstad.

Personer med type 2 diabetes har ofte svekket signal fra et hormon i tarmen som reduserer inntaket når man begynner å spise, og gir metthetsfølelse. GLP-1-analoger styrker dette signalet til hjernen. I tillegg gjør det at magesekken tømmer seg saktere.

Begge gir god effekt

– Begge medisingruppene er godkjent av Legemiddelverket, og det er åpent hvilken man velger. I mange tilfeller, og etter min personlige mening, kan disse nye medisinene tas i tillegg til metformin og man kan starte tidlig i behandlingen, sier Tonstad.

Tekst: Marte Frimand, [email protected]

Neste artikkel