Skip to main content
Home » Sjeldne sykdommer » Lyse utsikter for Huntingtons sykdom
Huntingtons sykdom

Lyse utsikter for Huntingtons sykdom

Huntingtin
Huntingtin
Foto: Getty Images

Huntingtons sykdom er en vanskelig diagnose å leve med, men nå tror forskerne at en effektiv behandling kan være på plass innen få år.

– Vi har aldri vært så nærme en behandling som kan gjøre sykdommen lettere å leve med, sier Astri Arnesen, president i den Europeiske Huntington Foreningen.

Hun jobber med å øke kunnskap og bevissthet rundt den nevrologiske lidelsen, som medfører personlighetsendringer, kognitive og motoriske vansker. Det finnes per i dag ingen virkningsfull behandling for den arvelige sykdommen, men Astri Arnesen forteller at forskningen har gjort store fremskritt, og at de i dag har kommet mye nærmere i å forstå hva sykdommen skyldes.

– Det er proteinet Huntingtin som begynner å produsere en feilversjon av seg selv, noe som fører til en rekke skader på hjernecellenes funksjon. Forskningen søker å kompensere på ulike områder der det går galt når Huntingtinet slutter å fungere som det skal, sier Arnesen.

«Stronger Together»

De siste års forskning har tatt i bruk banebrytende teknologi som går på å redusere produksjonen av Huntingtin hos pasientene, og dermed hindre en del av skadevirkningene.

– Testpasienter har vært i gang med forsøksbehandlingen i halvannet år nå, og jeg håper at resultatene fra denne studien kan presenteres allerede i år, sier Arnesen.

Hun jobber med prosjektet Stronger Together som handler om å få flere personer med Huntingtons sykdom til å bli med på studier og forskning.

– Vi har et globalt register med flere tusen deltagere, og det er takket være disse at vi sitter på så mye kunnskap om Huntingtons sykdom i dag, sier Arnesen.

Optimistisk

Hun tror det er all grunn til å være optimistisk når det gjelder den videre forskningen, og jakten på en behandling som fungerer.

– Se på hvordan man i dag kan leve godt selv om man er HIV-positiv. Jeg håper det samme vil gjelde for de med Huntingtons sykdom. Om ti år vil jeg være kjempeskuffet om vi ikke har kommet et kvantesprang videre, sier Astri Arnesen.

Next article