Skip to main content
Home » Sjeldne sykdommer » DNT tilrettelagt aktiviteter
Sjeldne sykdommer

DNT tilrettelagt aktiviteter

Foto: Marius Dalseg

DNT tilrettelagt arrangerer flere typer turer og aktiviteter, for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Kanskje har du hørt om «Klart det går!» eller «FTU» eller turer for synshemmede?

Alle aktivitetene arrangeres av DNTs lokalforeninger og -turlag, og tilbudet varierer fra sted til sted. Turene er som regel åpne for deltagere fra hele landet. Ta kontakt med arrangør for å høre mer om turen og hvordan du kan bli med!

Friluftsliv tilrettelagt for utviklings-hemmede (FTU)

Foto: Kari Nygard Tvilde

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede er et tilbud for utviklingshemmede, deres familie, venner og støtteapparat. Gjennom felles aktiviteter som er tilrettelagt for alle funksjonsnivåer, skaper vi en felles arena for å ha det gøy sammen. 

Du kan lese mer om FTU på denne siden.

Klart det går

«Klart det går» turer er tilrettelagt for personer med nedsatt syns-, hørsels- eller bevegelsesevne. Det kan være nærtur, fjelltur, til fots, på vann, dagsturer eller turer over flere dager. Sammen skaper vi minnerike turer med masse gode naturopplevelser for alle.

Foto: Anna Hellstrom

Andre tilrettelagte aktiviteter

Det finnes også en rekke andre aktiviteter under DNT tilrettelagt-paraplyen. I vår Aktivitetskalender merkes aktiviteter som passende for utviklingshemmede og/eller funksjonshemmede

Les mer her

Next article