Home » Sjeldne sykdommer » Beitostølen Helsesportsenter bygger nytt familiehus
Sponset

Høsten 2023 skal tolv tilrettelagte leiligheter og fellesarealer stå klare til bruk.

BHSS gir rehabiliteringstilbud til barn, ungdommer og voksne med ulike diagnoser. Hovedvirkemiddelet er tilpasset fysisk aktivitet, og fokus på muligheter fremfor begrensninger er ledesnor for virksomheten.

Likeverdige muligheter

– Å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø, er den overordnede målsetningen for tilbudet, forteller direktør ved BHSS, Astrid Nyquist. For barnetilbudet vårt inkluderer dette å utvikle familiens kompetanse og forutsetning for å støtte barnet eller ungdommen i aktiviteter i nærmiljøet.

For å videreutvikle tilbudet og arbeidet for at alle funksjonshemmede barn skal ha likeverdige muligheter uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn og bosted, bygges nå et nytt familiehus. Familiehuset realiseres med et stort bidrag fra aksjonen Lions Røde Fjær. Aksjonen som pågår ut 2022, har som mål å samle inn nærmere 30 millioner til formålet.

Neste artikkel