Home » Sammen mot kreft » Tar Kreftforeningen inn i en ny tid
Sammen mot kreft

Tar Kreftforeningen inn i en ny tid

Ingrid Stenstadvold Ross (40) er ny generalsekretær i Kreftforeningen. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Kreftforeningens nye generalsekretær, Ingrid Stenstadvold Ross, har klare tanker om hva som kreves for at enda flere skal overleve kreft.

Tekst: Kreftforeningen

Da Ross ble født, døde halvparten av alle som ble kreftsyke i Norge. I dag overlever tre av fire. Bra, men ikke godt nok, mener 40-åringen. Hun er allerede godt i gang med tiltak som skal bidra til at utviklingen ikke bare fortsetter, men skyter fart.

For på kreftområdet skjer det mye, og det skjer fort.

– Da den nye bioteknologiloven nylig ble vedtatt i Stortinget, fikk Kreftforeningen gjennomslag for alle sakene vi hadde løftet fram. Reglene for genterapi ble endret slik at norske forskningsmiljøer lettere kan konkurrere om kliniske studier. Resultatet blir at nye, livreddende medisiner blir lettere tilgjengelig for norske pasienter, forteller Ross.

Det er bare begynnelsen på en teknologisk revolusjon som med hennes og Kreftforeningens hjelp vil komme norske kreftsyke til gode.

– Det som for ikke lenge siden var science fiction, er nå virkelighet. Vi har fått persontilpasset, målrettet medisin og immunterapi, og det er blitt mulig å klippe og lime i arvematerialet vårt. Kreftforeningen skal være en pådriver for et enda mer framtidsrettet regelverk, og samtidig løfte debatten om de store etiske spørsmålene. Det blir en veldig viktig rolle for oss og for meg. Den krever et helt nytt mindset, sier hun.

Endringsglad

Ross trives med endringer. Det er en egenskap hun har fått god bruk som fersk toppsjef under koronakrisen.

– Det dypt paradoksale er at samtidig som alle de tradisjonelle møteplassene våre ble borte, behøvde pasienter og pårørende oss mer enn noen gang. Min aller viktigste oppgave var å sørge for å fylle gapet mellom behov og tilbud så raskt som mulig. Derfor gjorde vi ikke bare våre eksisterende tilbud digitale; vi startet også flere nye, som kjøretjeneste, heltemøter og webinarer, sier hun.

Selv om de fleste nå overlever kreft, er det fremdeles flere kreftformer med svært dystre prognoser. Midlene fra Krafttak mot kreft, årets store innsamlingsaksjon, går til forskning på kreft i bukspyttkjertelen, hjernen og lungene.

– Men på grunn av koronaen måtte vi tilbakekalle alle bøssebærerne halvveis ut i aksjonsuken og gjøre innsamlingen heldigital. Vi fikk derfor ikke inn like mye som vi hadde håpet. Men vi gir oss ikke. Forskning på kreftformer få overlever, er et veldig viktig satsingsområde for oss framover, sier Ross.

Det samme er bestrebelsene på å få færre til å begynne og flere til å slutte å røyke.

– Nordiske forskere har beregnet hvor mange krefttilfeller som kunne vært unngått dersom ingen røyket. De har funnet ut at med dagens røykevaner vil 95 000 personer få kreft innen 2045 – bare i Norge.  Mange av dem kommer til å dø av sykdommen. Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe flere til å slutte, sier hun.

Hvis hun lykkes, skyldes det at hun har 113 500 medlemmer, 27 000 frivillige, 190 medarbeidere og tusenvis av givere og støttespillere i ryggen.

– Og jo flere som støtter oss, jo større gjennomslagskraft får vi i vårt livsviktige arbeid for alle som rammes av kreft, sier hun.

Jobb gir energi

Ingrid Stenstadvold Ross har hatt hele arbeidslivet i frivillig sektor. Tidligere har hun vært rådgiver i Hørselshemmedes Landsforbund og i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Til Kreftforeningen kom hun i 2014, som seksjonssjef for forebygging. De to siste årene før hun ble generalsekretær i mars i år, var hun avdelingssjef for kommunikasjon og samfunn.

I en lederundersøkelse for noen år siden skulle hun hente tilbakemeldinger fra medarbeiderne sine. Tilbakemeldingen var unison:

– Pass på så du ikke sliter deg ut!

Men det ser hun egentlig ingen risiko for at skal skje.

– I «pass på at du ikke sliter deg ut» ligger det jo, ved siden av den omsorgen som det heldigvis finnes så enormt mye av i Kreftforeningen, et premiss om at jobben tapper krefter. Men for meg er det motsatt: Å jobbe for kreftsaken, som jeg virkelig brenner for, gir masse energi, slutter Ross.

PROFIL

Navn: Ingrid Stenstadvold Ross
Sivil status: Gift med Stian Ross. To barn: Maria (9) og Edvard (12)
Aktuell: Overtok som Kreftforeningens generalsekretær da Anne Lise Ryel i mars ga seg etter 18 år i stillingen.

TRE OM INGRID

Geir Lippestad

Advokat og eks-sjef

Da jeg var generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund rekrutterte jeg Ingrid. Det er noe av det smarteste jeg har gjort, for hun er unik. Enormt kunnskapsrik, engasjert og tydelig, gyver løs med alt hun har, samtidig som hun er et godt og varmt menneske og veldig god med folk. Hun kommer til å gjøre Kreftforeningen til en enda viktigere stemme i samfunnet, både for alle dem som er kreftsyke og for alle dem som ikke skal bli det.

Erik Vigander

Tidligere pressesjef i Kreftforeningen

Det var jeg som ivret for at Kreftforeningen skulle ansette Ingrid som sjef for forebyggende avdeling, og det er jeg litt stolt av. For selv om hun var ung og uten ledererfaring, tok hun rollen med glans, takket være sin politiske teft og kløkt, sin enorme arbeidskapasitet og sin gjennomføringskraft. Hun er en moderne og visjonær leder som gir medarbeidere lyst til å levere. I tillegg er hun en varm og morsom person som det er umulig å mislike.F

Fride von Porat

Bestevenn

Jeg har kjent Ingrid siden barnehagen, og hun er et av de klokeste menneskene jeg vet om. Trenger jeg et råd eller en å sparre med, så kontakter jeg henne og får alltid gode refleksjoner. Hun er en ekstremt lojal venninne, 100 prosent til å stole på  – og så er hun veldig morsom. Det er ingen jeg ler like mye av og med. Hvordan hun rekker alt, både i jobb og privat, skjønner jeg ikke helt. Hun har  ekstrem kapasitet, Kreftforeningen er heldig som har fått henne som sjef.

Neste artikkel