Home » Sammen mot kreft » Store fremskritt i behandlingen av brystkreft med spredning
Kreft

Store fremskritt i behandlingen av brystkreft med spredning

– Vi kan i dag gi behandling som gjør at pasientene lever mye lengre enn tidligere, og med en langt høyere livskvalitet, sier Egil Støre Blix. Foto: Getty Images

Ny forskning og nye medisiner gjør at både livskvaliteten til pasienten og hvor lenge pasientene lever med metastatisk brystkreft er kraftig forbedret de senere årene.

I 2021 fikk omtrent 4000 mennesker diagnosen brystkreft. Av disse er det noen som utvikler det som på fagspråket heter metastatisk brystkreft, eller på godt norsk; brystkreft med spredning.

Det finnes per i dag ingen helbredelse av metastatisk brystkreft, men livskvaliteten til pasientene og levetiden til pasientene er blitt markant bedre de siste årene.

– Ja, jeg har et helt annet tilbud i ryggsekken i dag enn jeg hadde for bare fem år siden, sier onkolog Egil Støre Blix på avdeling for Kreftbehandling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Egil Støre Blix er i tillegg til å være kreftlege også medlem av arbeidsutvalget i Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG).

Egil Støre Blix

Onkolog

– Vi kan i dag gi behandling som gjør at pasientene lever mye lengre enn tidligere, og med en langt høyere livskvalitet, sier Egil Støre Blix videre.

Årsaken er at forskningen er kommet lengre, medisinene er bedre, sykdommen oppdages tidligere og behandlingsformene er blitt mer personlig tilpasset hver enkelt pasient.

Ny forskning og nye medisiner

For gruppen metastatisk brystkreft er det bruk av medisiner som har den beste effekten blant de behandlingsmetodene man har tilgjengelig.

Det finnes eksempelvis totalt over 20 varianter cellegift hvor flere av dem kan benyttes i behandlingen av metastatisk brystkreft.

Videre finnes det hormonhemmende medisin som har vist seg å være veldig effektiv mot hormonfølsom brystkreft.

Syv av ti kreftpasienter er rammet av hormonfølsom brystkreft, så her er det mye å hente på å utvikle denne form for medisinering videre.

Antistoffbehandling

– Den typen medisinering som kanskje har fått mest oppmerksomhet i den senere tid er bruk av antistoffer, sier kreftlegen Egil Støre Blix.

Her har man oppdaget at spesielt én kreftform som heter HER2 kan respondere veldig bra, og uvisst av hvilken grunn så smelter kreftcellene bort hos noen pasienter som får antistoffbehandling, mens hos andre pasienter så ser vi ikke like god effekt.

Innenfor antistoffbehandling er det noen supereksperter som mener at noen pasienter kanskje kan bli helt friske i fremtiden. Men per i dag snakker man fortsatt om livsforlengende behandling.

– Men denne behandlingsformen har åpnet opp for nye behandlingsformer som kan brukes i bekjempelsen av andre typer brystkreft, sier Egil Støre Blix.

Kombinasjonsbehandling

Resultatene man har oppnådd med bruk av antistoffer har gjort at man nå også har begynt å kombinere antistoffer med cellegift.

– Ved å sette på ørliten mengde cellegift på halen til antistoffene har man nå sett positive resultater på andre typer brystkreft enn bare HER2, kan onkologen fortelle videre.

– Utviklingen går nå så fort at om noen få år kan vi kanskje redde enda flere liv enn vi gjør i dag, sier Egil Støre Blix. Også blant pasienter med metastatisk brystkreft.

Av Oddvar Meyer

Neste artikkel