Home » Sammen mot kreft » Persontilpasset behandling – fordi ingen pasienter er like
Sammen mot kreft

Persontilpasset behandling – fordi ingen pasienter er like

Hege Edvardsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI). Foto: LMI

Innenfor kreftbehandling trenger man en bred verktøykasse å jobbe med fordi ingen pasienter er like, men også fordi kreftcellene stadig endrer seg og utvikler motstandsmekanismer mot behandlingene som brukes.

Med persontilpasset behandling er målet å finne en behandling eller gruppe behandlinger som er tilpasset den enkelte pasient og pasientens spesifikke sykdom.

– I Norge finnes det svært gode forskningsmiljøer innenfor kreftforskning generelt og persontilpasset behandling spesielt, helt fra den basale forskningen til den kliniske, sier Hege Edvardsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI).

– Likevel klarer vi per i dag ikke å tiltrekke oss så særlig mange av legemiddelindustriens kliniske studier eller de investeringene i forskning som samarbeid med industrien gir. For å endre dette må vi jobbe bedre sammen, her er industrien i Norge, helsetjenesten og akademia alle i samme båt.

Trenger en bred behandlingsportefølje

Fordelen med å ha studier i Norge, er at det gir norske pasienter tilgang til ny og innovativ behandling mange år tidligere enn uten studier. Det er også med på å heve kompetansen til helsepersonell ved å gi tilgang til forskningsfronten innen et terapiområde, og det er en forskningsinvestering i Norge som land. En bred behandlingsportefølje er dessuten viktig for å kunne tilby en helhetlig helsetjeneste.

– Selv om det kan finnes studier i utlandet pasienten er kvalifisert for, er det å dra utenlands i seg selv en krevende prosess – og særlig når man er alvorlig syk. Det er et viktig alternativ å ha tilgjengelig, men viktigst er å øke antall studier i Norge, sier Edvardsen.

– For å få dette til må vi samarbeide. Dette er også bestillingen vi har fått fra våre politiske myndigheter – offentlig-privat samarbeid til beste for pasientene. Vi må tørre å sette høye ambisjoner for Norge, mener Edvardsen.

Økt dreining mot persontilpasset medisin

Men studier er fremdeles aktuelt kun for en mindre del av pasientene, pasienter flest vil behandles med det som er godkjent av legemiddelmyndighetene allerede.

– Med økt dreining mot persontilpasset medisin og behandling som tar utgangspunkt i kreftcellenes biologi, øker viktigheten av at legene har en så bred verktøykasse som mulig tilgjengelig og her har vi et stykke vei å gå, avslutter Edvardsen.

Tekst: Ingrid Cammermeyer

Neste artikkel