Home » Sammen mot kreft » Ny app hjelper kreftpasienter
Sponset

Da Svein Sørmo fikk kreft for fire år siden, ble hele livet snudd på hodet. Hverdagen ble plutselig fylt med behandling, medisiner, legetimer, undersøkelser, avtaler, dokumentasjon og stadig nye spørsmål. Nå har IT-utvikleren og hans samboer, som er lege, utviklet en app som skal gjøre kreftpasienters hverdag enklere.

Appen HEAL kan deles inn i to deler. Den første delen har vi kalt HEAL-verktøy der pasienten hjelper seg selv gjennom å få oversikt over medisiner, legetimer, symptomer, dokumentasjon og diverse målinger som vekt, temperatur, blodtrykk og så videre. Den andre delen er HEAL-samfunnet der pasient hjelper pasient. Dette er en kommunikasjonsplattform der kreftrammede kan dele erfaringer og få støtte fra likesinnede, sier Sørmo, gründer av HEAL.

Sørmo forteller at alle medisiner som er godkjent i Norge, er tilgjengelige i appen. Dermed er det enkelt å registrere medisinene man bruker. Man får beskjed når man skal ta medisin, og skulle man ha medisiner som ikke kan tas sammen, vil man få beskjed om det. Man kan også bestille forbruksmateriell gjennom samarbeidspartneren Boots Home Care i appen. Produktene er fra Helfos lister over forbruksmateriell.

Registrerer dagsformen

– Det er veldig viktig å kommunisere hvordan man har det til legen sin, og mange leger anbefaler at man fører en dagbok over medisininntak og dagsform. I HEAL kan man registrere alle typer symptomer fra dag til dag, sier Sørmo.

– Når man tar morfin, kan det være vanskelig å huske én til to dager tilbake i tid. Da er det veldig greit å ha alt registrert i en digital dagbok, sier han videre.

Skjermdump av appen HEAL.

Samfunn med chat

Medgründer og lege, Inara Rubene, forteller at HEAL-samfunnet består av et forum med offentlig kreft-relatert informasjon og en chat.

– I forumet kan man søke opp informasjon om de forskjellige krefttypene. Informasjonen er hentet fra offentlige sider, som Helfo og helse-Norge. I appen ligger også informasjon om pasientforeningene. Hvis man er nydiagnostisert bruker, skal man finne all relevant informasjon her, sier Rubene, og fortsetter:

– Vi har også laget en chat, der man kan kommunisere og stille spørsmål. Chatten er delt inn i ulike chatrom med tema som ernæring, søvn, angst og senskader.

Positive tilbakemeldinger

HEAL kommer i to versjoner, en gratisversjon og en premiumversjon. Appen har allerede fått mange brukere, og de melder tilbake at de er veldig fornøyde med appen.

– Vi har også presentert appen for Helse- og omsorgsdepartementet, Kreftforeningen og onkologer, med positive tilbakemeldinger, sier Sørmo.

Rubene og Sørmo ønsker nå å bringe budskapet om appen HEAL ut til det norske folk. De håper at flest mulig pasienter får muligheten til å bruke et verktøy som hjelper dem å få et bedre resultat av sin behandling, og dermed øker sjansene for å overleve sykdommen.

Av Marte Frimand

Neste artikkel