Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Norge henger etter med persontilpasset medisin
Sammen mot kreft

Norge henger etter med persontilpasset medisin

Per i dag, henger Norge noe bakpå i arbeidet med å innføre person- tilpasset medisin. En av årsakene, er at sykehusene mangler verktøy for å utføre persontilpasset diagnostikk. Foto: Getty Images

Persontilpasset medisin har revolusjonert kreftbehandlingen. Men Norge henger bakpå. Mangel på diagnostiske verktøy og manglende betalingsvilje, er to av de viktigste grunnene.

Persontilpasset medisin har kommet langt innen behandling av kreft. Kreft er en genetisk sykdom og det er genetiske endringer som driver sykdommen. Persontilpasset medisin er tilpasset de genetiske endringene, uavhengig av hvor i kroppen svulsten sitter. For eksempel kan legemidler mot lungekreft også brukes mot brystkreft, dersom genforandringene er de samme. 

– Tidligere har vi skutt spurv med kanon, sier Monica Larsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien.

– Vi har brukt medikamenter som har hatt effekt på en viss populasjon, der mange har hatt respons, men der også mange ikke har hatt respons. Med persontilpasset medisin, kan vi identifisere hvem som har respons, men med store bivirkninger, hvem som har respons med lite bivirkninger og hvem som ikke har respons i det hele tatt, sier hun videre.

Monica Larsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien.

Monica Larsen

Seniorrådgiver i Legemiddelindustrien

Det billigste for samfunnet

Ifølge Larsen, er hele 70 til 80 prosent av alle legemidler de nå utvikler mot kreft, tilpasset målrettet behandling. Som pasient, vil man dermed få behandling man vil ha effekt av, samtidig som man blir skånet for behandling man ikke vil ha effekt av og som bare gir bivirkninger.

Men disse nye legemidlene er dyre å utvikle. Likevel mener Larsen at det vil lønne seg kostnadsmessig.

– Det å gi masse medisiner med bivirkninger til pasienter som ikke har nytte av det, er noe av det dyreste man kan gjøre. Behandling av bivirkninger koster samfunnet ganske mye penger. Å gi pasientene det de har behov for, er det absolutt billigste for samfunnet, sier hun.

Manglende diagnostikk

Per i dag, henger Norge noe bakpå i arbeidet med å innføre persontilpasset medisin. En av årsakene, er at sykehusene mangler verktøy for å utføre persontilpasset diagnostikk.

– Vi har ikke en systematisk infrastruktur der man kommer inn på sykehuset, får en biologisk test av svulsten, kartlegger genprofilen i svulsten og blir screenet for legemidler som matcher denne genprofilen, sier Larsen.

Liten fleksibilitet

En annen årsak, er ifølge Larsen, mangel på fleksibilitet ved betalingsløsninger for de nye medisinene. I Norge er det Nye metoder som bestemmer hvilke medisiner som skal tas i bruk. Tidligere ble avgjørelsene basert på store, randomiserte studier på en stor gruppe pasienter med lang oppfølgingstid. I studiene på persontilpasset medisin, er det færre pasienter inkludert, og man måler effekten på en mye mindre pasientgruppe.

– I praksis opererer vi innenfor veldig rigide systemer, og det er veldig regulerte prosesser som ligger som premiss for hva samfunnet vårt skal betale for persontilpasset medisin, sier Larsen.

– Dagens system er for eksempel ikke rigget for at man skal bruke legemidler som er godkjent for lungekreft til å behandle brystkreft, selv om de genetiske endringene er de samme, sier hun videre.

Norge kan bli best i klassen

Men heldigvis skjer det forandringer. Helseministeren har bestemt at diagnostiske apparater skal på plass.

– Flere aktører går nå sammen for å rigge en infrastruktur der vi får diagnostikken på plass. Vi skal også finne modeller og metoder slik at Nye metoder får gode kunnskapsgrunnlag som er tilpasset persontilpasset medisin, sier Larsen og legger til:

– Når vi får dette på plass, vil vi være ledende i Europa på å implementere gode modeller. Vi kommer til å ligge helt i front.

Tekst: Marte Frimand, [email protected]

Next article