Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Mindre kvalm av cellegiftbehandling
Kreft

Mindre kvalm av cellegiftbehandling

Pasienter som får cellegiftbehandling kan oppleve en akutt kvalme som de får samme dag som cellegiftbehandlingen blir gitt, men kvalmen kan ofte også vare fra tre til fem dager etter at behandlingen ble foretatt. Foto: Per Marius Didriksen, Oslo Universitetssykehus

En av bivirkningene med cellegiftkurer er at de kan bidra til at pasientene blir kvalme. Det forskes mye på dette området og behandlingen blir stadig bedre.

avatar

Gunnar Kristensen

Overlege på Radiumhospitalet, har gynekologisk kreft som spesialfelt.

Det er en vanlig oppfatning i befolkningen at cellegift gir en del bivirkninger og ubehag. Derfor er det mange pasienter som frykter cellegiftbehandling.

– Imidlertid er det viktig å være klar over at det er stor forskjell på de ulike typene av cellegift. Noen av dem gir veldig lite bivirkninger, mens andre gir mer. En av de vanligste bivirkningene av cellegiftkurer er kvalme, sier Gunnar Kristensen som er overlege på Radiumhospitalet og har gynekologisk kreft som spesialfelt.

Pasienter som får cellegiftbehandling kan oppleve en akutt kvalme som de får samme dag som cellegiftbehandlingen blir gitt, men kvalmen kan ofte også vare fra tre til fem dager etter at behandlingen ble foretatt.

En coctail med medikamenter

Norske kreftleger er godt kjent med hvilke cellegiftmedikamenter som gir mest kvalme og har gradert medikamentene på en skala fra 1 til 4, der 1 er medikamenter som gir lite eller ingen kvalme mens 4 gir mye. Resultatene har man kommet frem til basert på erfaring, og det finnes publikasjoner som forteller legene om de enkelte cellegiftenes evne til å fremkalle kvalme.

– Dersom vi må gi en cellegift som vi vet at kan føre til at pasientene blir kvalme gjør vi det vi kan for å forebygge kvalmen. Vi bruker ulike typer medisiner som forebygger kvalme og lager en coctail med flere medikamenter tilpasset til den cellegiften vi benytter. Sagt med andre ord bruker vi de mest effektive kvalmedempende stoffene sammen med de cellegiftkurene som gir mest kvalme, fortsetter han.

Å gi kvalmeforebyggende behandling allerede fra den første cellegiftkuren er viktig for å unngå at pasientene får forventningskvalme av senere kurer.

Stadig utvikling

De senere årene har det kommet en del nye behandlingsmetoder, og det finnes også internasjonale retningslinjer som jevnlig oppdateres og som legene benytter.

– Det forskes kontinuerlig på dette og det er gjort flere studier som hjelper oss til å gi pasientene stadig bedre behandling. Retningslinjene som vi bruker blir også stadig bedre, og det er veldig viktig at vi hele tiden benytter de aller nyeste retningslinjene når vi behandler pasientene slik at vi hele tiden gir den best mulige behandlingen, forklarer Kristensen.

Et eget kvalmeutvalg

Det et stort fokus på å forebygge kvalme i forbindelse med cellegiftbehandling, og sykehusene har gode systemer for dette. Oslo Universitetssykehus har for eksempel opprettet et eget kvalmeutvalg. Dette utvalget følger med på utviklingen og sprer kunnskap både til sine egne avdelinger og til andre helseforetak, slik at pasientbehandlingen hele tiden forbedres.

Av: Tom Backe, [email protected]

Next article