Home » Sammen mot kreft » Kreften som forsvant
celleterapi

Kreften som forsvant

Cartcelleterapi reddet livet til Kari. Her sammen med overlege Arne Kolstad. Foto: Per Marius Didriksen, OUS

Kari ble kreftfri med avansert celleterapi. For at flere skal få samme mulighet som henne, bidrar Kreftforeningen i en revolusjonerende satsing.

Kari Tunstrøm fikk lymfekreft med spredning i 2004, og beskjed om at hun ikke ville bli frisk. Men for to år siden, etter at cellegift, immunterapi og en stamcelletransplantasjon hadde sluttet å ha effekt, fikk hun delta i en klinisk studie med avansert celleterapi. Tre måneder senere var hun frisk.

– Det var bare så fantastisk. Jeg hadde vært gjennom så mye, så mange tilbakefall. Hver gang jeg fikk en god beskjed, ble den fulgt av et «men». Men denne gangen kom det ikke noe «men», og det har det ikke gjort siden heller, forteller Tunstrøm.

Nylig var 64-åringen tilbake på Radiumhospitalet, hvor hun deltok i studien. På toårskontroll hos overlege Arne Kolstad, fikk hun igjen konstatert at hun er helt kreftfri.

Kari Tunstrøm. Foto: Kreftforeningen

Revolusjonerende satsning

Nå vil etter hvert pasienter fra hele landet få samme mulighet. Med støtte fra blant andre Kreftforeningen utvikles banebrytende, livreddende behandling ved et nytt nasjonalt senter for avansert celleterapi.

– Celleterapi er et av de største gjennombruddene i moderne kreftforskning, ja i hele vitenskapens historie. Nå får norske forskere muligheten til å være i fronten av utviklingen internasjonalt, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Celleterapi – muligheten til å omprogrammere livets kode, DNA – har allerede revolusjonert behandlingen av lymfe- og blodkreft. At Kreftforeningen kan bidra til satsing på celleterapi, er blant annet takket være organisasjonens mange medlemmer og støttespillere.

– Omtrent halvparten av pasientene som har fått prøve slik behandling, og som i utgangspunktet hadde fått beskjed om at alt håp var ute, er mot alle odds kreftfrie, forteller Ross.

Overlege Arne Kolstad viser hvordan celleterapien har tatt knekken på Kari Tunstrøms kreft. Foto: Radiumhospitalet

Oppsiktsvekkende resultater

I studien Kari Tunstrøm deltok i, ble uhelbredelige pasienter helt kreftfrie med celleterapi. Nylig ble de oppsiktsvekkende resultatene lagt fram på ASCO, verdens største kreftkongress.

Overlege Arne Kolstad har fulgt opp de norske pasientene i studien. Totalt deltok 98 pasienter, fra blant annet USA, Frankrike, Australia, Norge og Japan. Immunceller ble høstet fra blodet deres og tilsatt et gen som kan oppdage og drepe kreftceller. Deretter ble disse modifiserte immuncellene satt tilbake i pasientene. Der gikk de til angrep: De foreløpige resultatene som ble lagt fram på ASCO, viste at kreften var gått tilbake hos 86 prosent av pasientene. 66 prosent – deriblant Kari Tunstrøm – viste ingen tegn til kreft overhodet.

Kreftforeningen satser

Celleterapien Kari Tunstrøm fikk, er ekstremt effektiv. Men den er et kommersielt produkt som koster skjorta. Hittil er den derfor ikke tatt inn i vanlig behandlingsløp i det offentlige. Der brukes celleterapi bare på barn med akutt uhelbredelig blodkreft. Av dem blir to av tre nå helt friske.

Det pågår nå hundrevis av kliniske studier over hele verden, og stadig flere celleterapier får godkjenning av legemiddelmyndighetene. Det nesten grenseløse potensialet er grunnen til at Kreftforeningen deltar i spleiselaget bak etableringen av det nye nasjonale senteret for avansert celleterapi.

Vil få ned pris og ventetid

Ved det nye senteret, som får navnet ACT, vil forskerne få ned pris og ventetid på slike revolusjonerende produkter. Dessuten vil de utvikle celleprodukter til behandling av mange flere krefttyper. Det vil den faglige spydspissen Johanna Olweus og hennes kolleger sørge for.

– Vi ligger langt framme innen forskning på dette feltet i Norge, blant annet på grunn av betydelig støtte fra Kreftforeningen. Men vi har hittil ikke kunnet ta resultatene helt fram til pasienten. Den sjenerøse donasjonen til dette senteret fra Svanhild og Arne Musts fond, Kreftforeningen og Radiumhospitalets forskningsstiftelse, gir oss en unik mulighet for å bygge bro mellom forskningslaboratoriet og pasienten, sier Olweus.

Johanna Olweus. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Det er ikke minst Kari Tunstrøm glad for.

– Å leve med en diagnose det ikke finnes noen kur for, der all behandling i beste fall er livsforlengende, er forferdelig tungt. Det er fantastisk at flere nå vil få et håp om å bli helt friske, sier hun.

Fakta

Om Kreftforeningen
– Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge.
– Vi jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende.

Om vårt arbeid
Informasjon: Vi sprer oppdatert kunnskap om kreft og gir gode råd om kreft til pasienter, pårørende, etterlatte og resten av befolkningen.
Omsorg og støtte: Vi jobber for å gjøre livet bedre for alle som rammes av kreft gjennom gratis møteplasser, rådgivning og støtteordninger.
Forskning: Vi bekjemper kreft både nå og for fremtiden ved å finansiere en betydelig andel av kreftforskningen som skjer i Norge.
Forebygging: Vi jobber for et samfunn hvor det skal være enkelt å ta sunne valg og forebygge kreft. 
Politisk arbeid: Vi er et talerør for kreftsaken i møte med myndighetene, og står bak mange store løft på kreftområdet.
Internasjonalt arbeid: Vi setter søkelys på kreft internasjonalt og er aktivt med i internasjonale organisasjoner og nettverk.

Vil du bli medlem?
– Arbeidet vårt er basert på innsamlede midler. Det er takket være alle som støtter oss at vi kan fortsette å jobbe for alle som rammes av kreft – og for at færre skal få kreft i fremtiden.
– Som medlem støtter du kreftforskning samtidig som du gir kreftsaken en sterkere stemme.

Les mer på www.kreftforeningen.no/bli-medlem

Av Kreftforeningen

Neste artikkel