Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Klinisk forskning – nødvendig for utvikling av kreftbehandling
Kreft

Klinisk forskning – nødvendig for utvikling av kreftbehandling

Ole Kristian Hjelstuen
Ole Kristian Hjelstuen
Foto: Inven2

Klinisk forskning kan føre til bedre forebygging, behandling, diagnose eller lindring av symptomer på en sykdom. I Helse Sør-Øst er det totalt pågående over 400 kliniske studier i dag, men det er kapasitet til flere både der og i resten av Norge.

Kliniske studier handler om utprøving av ny medisin på pasienter for å kunne tilby dem mer tilpasset behandling. Medisinene har først vært igjennom tester på celler, dyr og noen ganger friske mennesker før de testes på syke pasienter. 

– En fordel med kliniske studier er at verktøykassen til legene blir større og pasientene får flere behandlingsmuligheter. Det er spesielt i forbindelse med kreft, hvor ens egne celler løper løpsk, at det er behov for mer persontilpasset behandling. De nye medisinene er basert på den aller nyeste forskningen, forklarer Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2.

Utviklingen av nye medisiner tar flere år

Hjelstuen forklarer at utprøvingsfasene kan forløpe seg over seks år eller mer, før medisinen blir godkjent som medisin og tilgjengelig på markedet. Legene kan bli med i en studie om de har pasienter de mener kan passe til studien, og så kan pasientene det gjelder få tilbud om å være med.

– Utprøving av ny medisin i forbindelse med kreft representerer ofte de nyeste fremskritt innenfor medisin. Disse medisinene kan ofte være mye bedre enn det som finnes. På denne måten får svært syke pasienter tilgang på ny behandling mange år før de er på markedet, sier Hjelstuen.

Inven2 er et innovasjonsselskap, etablert for å opprettholde og utvikle norske innovasjoner. En av Inven2s oppgaver er å ivareta avtalemessige og økonomiske forhold i kliniske studier og industrisamarbeid, som er helt eller delvis finansiert av en ekstern kommersiell oppdragsgiver, på vegne av de ulike sykehus, og sørge for trygghet hos pasientene.

– Inven2 forhandler kontrakter i trygge former, forteller Hjelstuen. Det er en tidskrevende prosess, men i Helse Sør-Øst og Universitetssykehuset i Nord-Norge har vi jobbet oss ned til raskere tider til oppstart. Det er et konkurransefortrinn, spesielt når det ikke er så mye farmasøytisk industri i Norge.

Viktig med trygghet hos pasientene

– Helsedepartementet oppfordrer til flere kliniske studier i Norge, og de studiene som starter i Norge er godkjent av en etisk komité, betrygger Hjelstuen. Det skjer en stor endring i hvordan studier blir tildelt utprøvere gjennom elektroniske portaler i tiden framover. Dette er et mulighetsvindu for oss i Norge akkurat nå, og det er viktig at norske sykehusmiljø og leger registrerer seg i disse portalene for å vise at de vil og kan være med på nye kliniske studier, sier Hjelstuen til slutt.

Av Cathrine Naglestad

Next article