Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Etterpå skal livet leves
Sponset

I en liten vestlandsbygd 15 mil nord for Bergen, ligger Flekke i Sunnfjord. Vakkert plassert mellom fjord og fjell finner du Vestlandets største rehabiliteringssenter for barn, ungdom og voksne.

Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter åpnet i 1992, og består av et stort tverrfaglig team som dekker de fleste utfordringer innen psykisk og fysisk livsmestring hos mennesker i alle aldre. Du kan lese mer her!

Eget tilbud til barn og unge

I 2017 fikk senteret eget tilbud til barn i alderen 6-17 år som har gjennomgått kreftbehandling eller har en fysisk funksjonsnedsettelse. Et opphold her varer i tre uker og inkluderer daglige aktiviteter. Det blir også tid til skolearbeid.

Med rehabiliteringssenterets umiddelbare nærhet til fjorden og naturen, er uteaktiviteter som fisking, båt-, kano- og kajakkturer en selvfølge. Og i  nærområdet er det fine tilrettelagte turløyper og naturarealer. Senteret har også eget aktivitetsbygg, og her finner du blant annet svømmehall med to basseng, treningssaler og klatrevegg.

Viktig nettverksbygging

Et opphold ved Haugland rehabiliteringssenter er lagt opp til at både barn og foreldre skal få bygge nettverk med andre i samme situasjon som dem selv. En gruppe består av ti til tolv barn og foresatte, der barna deles inn i grupper etter alder og fysiske behov. Alle får egne boenheter under oppholdet, og hver sin koordinator som følger barnet gjennom hele forløpet.

– Vi startet nylig opp med tilbud til barn med fysisk funksjonsnedsettelse, i tillegg til krefttilbudet vi har. Her får barna møte andre som har lignende utfordringer, og de får lære av hverandre, dele tips og erfaringer. Vi legger opp til ulike aktiviteter for barna både ute og inne, og lar barna oppleve mestring og glede, forteller Inger Johanne Osland som er daglig leder ved rehabiliteringssenteret.

Osland forteller at senteret har et stort tverrfaglig team av bestående av blant andre leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og ernæringsfysiologer.

– Sammen kan vi la barna prøve nye ting, og tilby spesifikke aktiviteter som kan være bra for barna, samtidig som vi har den medisinske behandlingen og kompetansen med til å hjelpe oss, forklarer hun.

Inger Johanne Osland

Daglig leder ved Haugland rehabiliteringssenter

Bygger mestring

Mestring, glede og lyst er nøkkelord for rehabiliteringssenteret.

– Vi snakker også mye om energi og balanse, og det å få til den balansen mellom fritid og skolegang. Den balansen i hverdagen er viktig for barna, sier Osland.

Senteret har fokus på at barna skal få delta på tilrettelagte aktiviteter som gir dem mestringsfølelse.

– Vi har mange mulige aktiviteter som gjør at alle kan få prøve noe og bli kjent med noe. Dette kan bidra til økt aktivitet, og gi barna muligheten til å oppleve mestring, sier Osland og smiler.

Ergoterapeut Ingrid Flugsrud er en av dem som følger opp barna i det daglige, og hun har fått se mestringsreisen oppholdet har gitt dem.

– Jeg ser stor forskjell fra de kommer til de skal reise igjen. På slutten av oppholdet har de en helt annen utstråling, og mange forteller om hvor kjekt de har hatt det, at de er mer åpne for nye ting, enn hva de var før. Den sosiale biten og det at de får utfordret seg selv, blir en stor styrke. Mange av barna holder kontakt med hverandre etterpå, og dermed får de bygget et unikt nettverk med andre i samme situasjon som seg selv, sier Flugsrud.

Et opphold for fremtiden

Om du har et barn som kan ha nytte av et opphold ved Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter, kan du søke gjennom din sykehusavdeling eller lege. Det offentlige vil dekke oppholdet.

– Våre tilbud skjer primært på vår, sommer og høst, slik at vi får brukt den vakre naturen og gjort mye sjøaktiviteter. Du er hjertelig velkommen til oss, avslutter Osland med et smil.

Av Merete Låstad

Next article