Skip to main content
Home » Psykisk helse » Vi trenger hverandre. Løft blikket!
Psykisk helse

Vi trenger hverandre. Løft blikket!

Foto: Getty Images

Pandemi, krig, klimakriser, økonomiske kriser og livskriser. Etter to år i krisemodus, så ser det ut som vi går nok en usikker tid i møte. Det skal vi ikke trenge å gjøre alene.

Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsen. Levekårsundersøkelsen til SSB fra 2020 viste at 11 prosent av befolkningen var mye plaget av ensomhet. Hver fjerde ungdom føler de ikke har noen å snakke med når livet er vanskelig, og 41 prosent av studenter har få eller ingen venner. For sårbare og marginaliserte grupper, er utenforskapet enda større. Dette er utfordringer vi må ta på alvor.

Historien viser at det er mye kraft i å komme sammen i kriser. Samtidig kan også kriser bidra til splittelse og uro. Frykten for det ukjente kan gjøre oss mer trangsynte enn ellers, og gi næring til fordommer og diskriminerende holdninger. Det er noe vi aktivt må jobbe sammen for å motvirke.

Utenforskap koster

I årets kampanje av Verdensdagen for psykisk helse ønsker å motivere til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss. Vi har alle et grunnleggende behov for å høre til og være del av et fellesskap. Men det kan være tøft å kjenne på tilhørighet i et miljø hvor du må presse deg gjennom et nåløye for å passe inn.

86 000 personer i Norge opplever alvorlig mobbing minst én gang i måneden. Psykiske utfordringer er blant de viktigste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge. Utenforskap koster.

Forskning viser at tilgang på meningsfulle møteplasser, er viktig for å bygge nettverk, føle mestring og forebygge ensomhet. Tiltak som øker opplevelsen av sosial støtte, fremmer både psykisk og fysisk helse.

Løft blikket fra kohorten

Arbeidsplasser, klasserom, fritidsklubber, bibliotek og nabolagskafeer. Møteplasser er og blir samfunnets puls, og er viktig for det store fellesskapet. Samtidig kan de også bidra til å forsterke utenforskap og følelsen av å ikke passe inn.

Vi håper at årets markeringer bidrar til å skape nye møteplasser, men også til å gjøre våre viktigste møteplasser bedre. Mer inkluderende, tilgjengelige og meningsfulle for et større mangfold mennesker.

Etter to år med mye sosial avstand, er det på tide å løfte blikket fra kohortene våre. Mennesker trenger mennesker, og vi trenger flere anledninger til å møtes på tvers av generasjoner, kulturer, personligheter, meninger og erfaringer. Det utvider vår forståelse av hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma.

Det er vanskelig å spå hva som venter oss framover. Men en ting vet vi, og det er at vi vil trenge hverandre på veien. Som Remi André Olsen fra Mental Helse Øksnes sa så klokt, så er det «tross alt ganske vanskelig, og til og med farlig, å være menneske helt alene.»

Vi trenger hverandre. #løftblikket

Anura Sankholkar

Nasjonal kampanjeleder, Verdensdagen for psykisk helse

Next article