Skip to main content
Home » Øyehelse » Sett fra Blindeforbundets side
Øyehelse

Sett fra Blindeforbundets side

Mange ser dårlig i lang tid før de får kurs i hvordan de skal mestre sin nye tilværelse som redusert syn fører til. Foto. Getty Images

Synet ditt betyr mye. I dag kan mange av de vanligste øyesykdommene som grå stær, grønn stær, og AMD opereres eller stoppes. Men du må ta vare på øynene dine selv! 

Karsten Aak

Generalsekretær i Norges Blindeforbund

En forutsetning for ikke å miste synet av disse øyesykdommene er at du tester synet ditt regelmessig. Husk også beskyttelsesbriller når du gjør aktiviteter som kan skade øynene dine. For eksempel ved oppskyting av nyttårsraketter. Jeg vil ikke at du skal være en av de som mister synet i år.

Lærer nye ferdigheter

Synet ditt betyr mye, men ikke alt. Mange av oss svaksynte eller blinde, vet det. Tenk deg at du mister synet helt eller delvis. Det første man tenker er at nå må jeg ha hjelp til alt, og at mye av det du ellers ville gjort, ikke lenger er mulig. Etterhvert som du lærer nye ferdigheter som lar deg gjøre mye uten å se, vil du oppdage at det ikke er slik. Mye av det man ønsker å gjøre, kan man gjøre med alt det man ikke har mistet.

Mange ser dårlig i lang tid før de får kurs i hvordan de skal mestre sin nye tilværelse som redusert syn fører til. Noen tenker at de ikke ser dårlig nok ennå. Fakta er at det er lettere å lære disse teknikkene jo mer du ser. Du kan motivere personer du kjenner som mister synet til å gå på kurs så raskt som mulig, så slipper de å sette livet på vent. Norges Blindeforbund har kurs der likepersoner bidrar med sin erfaring fra det å leve med dårlig syn.

Kompenserer for dårlig syn

Vi som har vært svaksynte eller blinde en stund har lært oss teknikker for å kompensere for manglende syn. Mange av oss er i arbeid og enda flere vil ha jobb.

Hvis du kommer i en situasjon der du har en synshemmet arbeidssøker, så vurder kompetansen uavhengig av synet og hva du tror at mindre syn fører til. Det er naturlig å være usikker på hvordan synshemmede gjør oppgavene som jobben krever. Spør oss derfor om det, så får du kanskje lære nye teknikker selv også. Vi i Norges Blindeforbund vet at synshemmede har høyere utdannelse enn befolkningen for øvrig, vi er lojale til vår arbeidsgiver og vi har vilje til å jobbe. Kunnskap og arbeidslyst sitter ikke i synsnerven.K

Av: Karsten Aak, Generalsekretær i Norges Blindeforbund

Next article