Home » Øyehelse » Livet er en synsmessig runddans
Øyehelse

Livet er en synsmessig runddans

Foto: Kaia Means

Hovedregelen i Norge er at du må ta ansvar for eget syn. Fireårskontrollen er den siste obligatoriske helsekontrollen der synet undersøkes hos alle. Det er først når du har seriøse problemer og trenger øyelege, at samfunnet tar ansvar. Inntil da kan den lokale optikeren hjelpe deg.

I den offentlige debatten er ikke øynene en del av kroppen før du har en øyetilstand som kan behandles i spesialisthelsetjenesten. Ansvaret er ditt! Så ta godt vare på øynene dine.

Livet er en herlig synsmessig runddans: Når vi fødes begynner prosessen med å lære oss å se. Mye her er på plass i 6-10-års alder, men synet formes i mange år etter dette. Vi er ikke ferdig synsmessig utviklet før forfallet starter. Allerede fra ung alder av endres synet gradvis i negativ retning. Men vi merker det ikke før dagliglivet påvirkes, noe som ofte skjer omtrent midt i livet.

Barns syn blir mer robust og funksjonsdyktig via lek og uteaktiviteter. Lys og luft er bra for øynene våre. Vi er mye ute i Norge, men det kan ikke bli for mye av det. Fysisk aktive barn har en god buffer for å kunne bruke øynene intensivt, for eksempel til lesing eller digitale spill.

Hans Torvald Haugo

Generalsekretær og fagsjef Norges Optikerforbund

Mer visuelt enn noen gang

Mye urovekkende skjer med synet vårt gjennom livet. De fleste vil en gang i 40-års alderen merke at lesingen går dårligere enn før. Etter hvert kommer andre problemer: Blending i mørket, kontrastene viskes ut og fargene er ikke klare som før. Synstap henger ofte sammen med andre helsemessige utfordringer. Diabetes er et typisk eksempel på det.

Å trene og bruke kroppen fra ung alder og opp gjennom livet er bra for øyehelsen, og du vil spesielt høste gevinst av dette som godt voksen.

Nordmenn er mye på skjerm, sitter mer inne enn før og har stadig flere kilo å dra på. Dette er negativt for befolkningens øyehelse. Det viktigste enkelttiltaket for bedre syn, er røykeslutt. Røyker du, bør du vurdere å slutte.

Samfunnet er mer visuelt enn noen gang. Før fikk man hjelp til å kjøpe billetter hvis man skulle med toget. Nå skjer det meste digitalt. Vi får stadig mer visuell informasjon å forholde oss til, unge som gamle. Men øynene våre de de samme, og mange opplever utfordringer.

Ta i et tak som ung

Synsendringer kan enkelt deles i to: Endringene som skjer gjennom livet som alle vil føle på, og det som er unormalt og skadelige som kommer på toppen av det normale.

Du kan starte allerede i dag, og gjøre gode ting for synet ditt uavhengig av alder. Det som er bra for generell helse er også bra for synet. Så enkelt – og så vanskelig. Å trene og bruke kroppen fra ung alder og opp gjennom livet er bra for øyehelsen, og du vil spesielt høste gevinst av dette som godt voksen. Det er etter fylte 70-75 år det virkelige forfallet setter inn. Mange skal leve mange år etter dette, og de ønsker et aktivt liv. Oppfordringen er klar: Ta i et tak som ung for å se godt som gammel!

Av Hans Torvald Haugo, generalsekretær og fagsjef i Norges Optikerforbund

Neste artikkel