Home » Øyehelse » Hjelp å få når synet svikter
Øyehelse

Hjelp å få når synet svikter

Optikeren er ofte den første fagpersonen du møter i forbindelse med synsfeil og synstap.. Foto: Getty Images

Her er noen tips til deg som får utfordringer med synet, eller som kjenner noen som gjennomgår et synstap.

Terje Andre Olsen

Leder i Norges Blindeforbund

Hvem skal jeg ringe til? Haster det? Og hvor kan jeg få hjelp og oppfølging når synstapet er et faktum? Spørsmålene er mange, og ikke alltid lette å finne svar på. I disse Internett-tider er også svarene mange og overveldende. Et Google-søk fører gjerne til flere ubesvarte spørsmål enn du hadde i utgangspunktet. Vi i Blindeforbundet vil derfor presentere informasjon som vi mener er viktig.

Blindeforbundet

Dersom synet svikter, har de fleste et behov for å lære å mestre livets store og små oppgaver på en ny måte. Ved Blindeforbundets syn- og mestringssentre i Hurdal i Akershus, Solvik i Hordaland og Evenes i Nordland tilbys kurs i alt fra hvordan du kan organisere kjøkkenet til hvordan du kan lese og skrive på en ny måte. Andre kurs består av opplæring i data/iPad/iPhone, aktiviteter i dagliglivet, punktskrift, synstrening, mobilitetstrening, kunst og håndverk, fysisk aktivitet og sosialt samvær.

– Norges Blindeforbund arrangerer en rekke kurs og aktiviteter. Gjennom fylkeslagene kan du delta på turer og oppleve kultur og aktiviteter med flere sanser, Karsten Aak.

– Blindeforbundet er de eneste som tilbyr trening og opplæring til voksne som mister synet. Mange tror forbundet bare er for blinde, men mer enn 80 prosent av våre medlemmer er svaksynte, sier Karsten Aak.

Fastlegen

Fastlegen er for mange den første fagpersonen som kontaktes når man får problemer med synet. Fastlegen vurderer en pasient, og tar beslutning om utredning, behandling og eventuell videre henvisning. Legen din vil være i stand til å gjøre synsprøve, undersøke synsfelt, måle øyetrykket, undersøke for skader og fremmedlegemer. Fastlegen vil i de fleste tilfeller være den fagpersonen som har best kjennskap til sine pasienters helse. Derfor vil legen kunne vurdere hvilke pasienter som trenger tettere oppfølging i forbindelse med øyekomplikasjoner.

Øyelegen

Ved mistanke om øyesykdom eller synstap, henvises du til øyelege. Øyelegen har ansvaret for diagnostikk og behandling av personer med mistenkt eller påvist øyesykdom. Du bør gå jevnlig til øyelege dersom du har en familiehistorikk med øyesykdommer som grønn stær (glaukom) eller aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). Det er også viktig å være klar over at en del sykdommer, som diabetes og forhøyet blodtrykk, kan gi synsproblemer og bør holdes under oppsikt. For å få undersøkelse hos øyelege (med offentlig avtale), kreves det henvisning fra lege eller optiker.

Optikeren

Optikeren er ofte den første fagpersonen du møter i forbindelse med synsfeil og synstap. Hovedoppgaven til optikere er å korrigere synsfeil, oftest med briller eller kontaktlinser.

– Optikerens hovedoppgave er å sørge for at flest mulig ser best mulig lengst mulig. Mange går til optiker og tror at de trenger nye briller, så er det en grå stær-operasjon eller annen medisinsk hjelp som skal til for å bedre synet. Hvis ikke optikeren kan hjelpe, henvises du videre til andre som kan hjelpe, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Optikerforbundet. Optikeren avdekker i økende grad andre helseproblemer også. Å få oversikt over øyebunnen i øyet gir mye informasjon. Det er viktig å undersøke øynene regelmessig. Du kan ha endringer på synsfunksjonen som du ikke er klar over, men som fagpersoner kan finne.

Hjelpemidler

Mange opplever at små og store gjøremål blir uoverkommelige, når øynene ikke lenger fungerer like bra. Heldigvis finnes en hel rekke hjelpemidler som luper, mobiltelefon, lydbokspillere, talende kjøkkenvekt og følbare eller talende armbåndsur. Smarttelefonen er blitt et kjært hjelpemiddel for mange synshemmede. Synsvennlige hjelpemidler kan kjøpes i ulike forretninger.

Der du bor

Hver kommune skal ha en synskontakt som skal gi råd og veiledning, slik at du får muligheten til å benytte deg av de tilbudene som finnes. Sammen med den synshemmede kartlegger synskontakten behovet for hjelpemidler, tilrettelegging i hjemmet og opplæring. Det er ingen automatikk i at du blir fanget opp hvis synet blir dårlig. Som synshemmet vil man kunne ha rettigheter innenfor offentlige ordninger som skal kompensere for utgifter du får som synshemmet. Synskontakten i kommunen din og Blindeforbundets rehabiliteringsavdeling kan hjelpe deg med søknader om støtte. Se også Blindeforbundets nettsider, www.blindeforbundet.no

Av: Terje Andre Olsen, Leder i Norges Blindeforbund

Neste artikkel