Skip to main content
Home » Øyehelse » Blindeforbundet gjør fremtiden tryggere
Øyehelse

Blindeforbundet gjør fremtiden tryggere

For Mette Irene har kurset «Å se nye muligheter» vært et etterlengtet tilbud, i og med at synsutfordringene påvirker hverdagen. Foto: Gro Wessel-berg Aasgaard

Mette Irene Westbye fikk for åtte år siden konstatert aldersrelatert makula degenerasjon (AMD). Blindeforbundet har gitt henne en ny sosial arena, i tillegg til et helt nytt kurstilbud ved Hurdal syn- og mestringssenter.

77-åringen fra Hokksund har alltid brukt briller og kontaktlinser.

– Jeg så plutselig dumpene i skisporet, de hadde jeg aldri sett før. Jeg hadde linser i mange år, og jeg har det fortsatt. Jeg merket egentlig ikke at øynene endret seg ettersom det gikk så gradvis, forteller Mette Irene, og det hun beskriver er gjerne kjennetegn på opplevelsen av å få øyesykdommen AMD.

Blindeforbundet ble hjelp til selvhjelp

Det å snakke sammen med andre i samme situasjon er noe av kjernen i Blindeforbundets arbeid, enten det er å få hjemmebesøk av en svaksynt/blind, få veiledning av en svaksynt/blind under kursopphold, eller om man møtes til en kaffekopp på den lokale kafeen.

– Da jeg endelig bestemte meg for å melde meg inn i Blindeforbundet, så har det vært en gave. Det kommer fra hjertet!

Mette Irene er i dag aktiv i Drammen og omegn lokallag.

Å se mulighetene

Blindeforbundet kan nå tilby kurset «Å se nye muligheter» ved sitt syn- og mestringssenter i Hurdal. Kurset tilbys personer som «ser for bra til å kvalifisere som synshemmet etter WHOs definisjon».

– Det føles veldig bra. Det har vært veldig spennende, særlig det å få møte andre i samme situasjon, sier Mette Irene.

– Det som imponerer meg er å se hvordan svaksynte og blinde klarer seg.

Mange har stor nytte av, og ønske om, et kurstilbud selv om synet ikke er så redusert at de regnes som sterkt svaksynt. For Mette Irene har det vært et etterlengtet tilbud, i og med at synsutfordringene påvirker hverdagen. Kurset har gitt råd og tips rundt det praktiske i hverdagen, slik som belysning, småhjelpemidler på kjøkkenet og IKT, og erfaringsutveksling.

FAKTA

Norges Blindeforbunds tre syn- og mestringssentre har et stort kurstilbud til personer med synsutfordringer. Alle som opplever synsutfordring, men som ikke ser så dårlig at en kvalifiserer som synshemmet etter WHOs definisjon, kan delta på dette kurset. En blir regnet som synshemmet når visus er lavere enn 6/18 (0,33) på beste øye med beste korreksjon (ved bruk av briller/kontaktlinser), og når synsfeltet er innskrenket til under 20 grader.

Norges Blindeforbund: Jobber for likestilling blant blinde, svaksynte og andre grupper funksjonshemmede. Utvikler kurstilbud for personer med synsutfordringer. Tilbyr nyhetsbrev om øyediagnoser og forskning.

For informasjon om kurs, ring Blindeforbundets rehabiliteringsavdeling på telefon 23 21 50 00.

Les mer på blindeforbundet.no.

Av May Britt Haug

Next article