Home » News » Endelig barnepsykiatri i Nepal
Sponset

Panikken sprer seg på en skole i fjellområdet Dolakha i Nepal. Det høres skrik og gråt fra et klasserom. Like etter ligger det flere jenter på bakken utenfor skolen og hyler intenst mens de slår rundt seg.

Undervisningen går i stå. Lærerne løper ut for å hjelpe til. Jentene har ukontrollerbare anfall. Det starter ofte med at en av jentene bryter sammen i gråt eller sinne. Noen skader seg selv. Den siste tiden har det spredt seg til flere på skolen.

Psykisk helse er ukjent

Det kan være mange grunner til slike anfall: overgrep, traumer etter det store jordskjelvet i 2015, eller en tøff oppvekst i ekstrem fattigdom. Disse jentene har noe de ikke har fått bearbeidet. Nå har de funnet en måte å uttrykke psykisk smerte på. Lærerne vil så gjerne hjelpe, men aner ikke hvordan.

– Det er mye tabu og lite kunnskap om psykiske lidelser. Dermed blir mange feilbehandlet eller de får ikke hjelp, forteller Ståle Stavrum, utenlandssjef i FORUT.

Nytt fagmiljø

For barn og unge i Nepal fantes det ikke et barnepsykiatrisk behandlingstilbud før den norske bistandsorganisasjonen FORUT og deres lokale partner CWIN i 2015 startet opp en avdeling ved Kanti Children’s Hospital i Katmandu.

Nå ferdigstilles et nytt bygg ved siden av barnesykehuset; Nepals første barnepsykiatriske klinikk. Sentralt i fremveksten av det nye fagmiljøet står FORUT, som har lang erfaring med ikke-smittsomme sykdommer som psykisk uhelse og rus som utviklingshindre.

Når ut til hele Nepal

Den nye klinikken skal være et faglig senter for hele Nepal – et uveisomt land med 30 millioner innbyggere. Fagmiljøet skal komme distriktene til gode gjennom telemedisin og kursing av helsepersonell.

Teknologien gjør at barn på landsbygda kan få god behandling. Jentene og lærerne på skolen i Dolakha får endelig hjelp – godt støttet av bidragsytere i Norge. Fra 2019 har også Norad skutt inn noen midler i denne viktige satsingen.

– Norge kan og bør lede an i arbeidet mot ikke-smittsomme sykdommer, sier Stavrum.

Les mer om Forut i Nepal

Tekst og foto:  Øyvind Strand Endal, kommunikasjonssjef i FORUT

Neste artikkel