Skip to main content
Home » Muskel og skjelett » En liten sjekk betyr så mye
hjerte-karsykdom

En liten sjekk betyr så mye

Egil Drillo Olsen fronter NRFs Hjertesjekk-kampanje. Han har både en revmatisk sykdom og hatt utfordringer med hjertet. Her sammen med NRFs generalsekretær, Bo Gleditsch, og Ann Kristin Bakke som er ansvarlig for kampanjen i Norge. Foto: NRF - Camilla Stabell. Foto: NRF

Forskning viser at det er 40 prosent høyere risiko for å få en form for hjerte- og karsykdom dersom du har inflammatorisk leddsykdom. Med en enkel test, kan fastlegen sjekke om du har økt risiko.

I Norge har over 100 000 personer en form for leddsykdom med betennelse, og dermed en høyere risiko for hjerte- og karsykdom enn den generelle befolkningen. Gjennom Hjertesjekk-kampanjen ønsker Norsk Revmatikerforbund (NRF) å nå ut med budskapet om viktigheten av å gå til fastlegen for å ta en hjertesjekk. Fastlegen kan holde kontroll på hjertehelsen, og hindre utviklingen av hjerte- og karsykdommer.

Bo Gleditsch

Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund

Har høyere risiko

NRF startet Hjertesjekk-kampanjen da vi så resultater fra ny forskning som viser den økte risikoen. Ved Diakonhjemmet sykehus har hjertespesialist og seniorforsker, Anne Grete Semb, ledet arbeidet med det norske kardio-revma-registeret. Registeret inneholder data om den voksne, norske befolkningen for en periode på ti år, fra 2008-2018. Ved å se på dødsårsaker, fant forskerne at personer med leddgikt og spondyloartritt (Bekhterevs sykdom) har hele 40 prosent økt dødelighet for hjerte- og karsykdommer sammenlignet med den generelle befolkningen.

Det er viktig å understreke at dette ikke gjelder alle revmatiske sykdommer, men er spesielt for sykdommer med betennelser. For det er betennelsene som kan bli en påskynder av kolesterolavleiringer, og gi risiko for hjerte- og karsykdommer.

Var uvitne

NRF vil bruke sin styrke som organisasjonen til å nå ut med informasjonen til dem det gjelder. Ikke bare til NRFs 30 000 medlemmer, men til alle som trenger å få vite dette. Med oss på laget har vi Egil Drillo Olsen. Han fikk Bekhterevs sykdom som ung og har også hatt hjerteproblematikk. At det kunne være en sammenheng mellom de to sykdommene, var han ikke klar over. Nå står han sammen med NRF og oppfordrer revmatikere til å ta en hjertesjekk hos fastlegen.

Egil Drillo Olsen

Fikk Bekhterevs sykdom som ung og har også hatt hjerteproblematikk

Det er du selv som tar kontakt med fastlegen og ber om en sjekk. For å være til hjelp, har NRF laget små visittkort du kan ta med til fastlegen der det står hva slags tester du skal ta. Kortet laster du ned på NRFs nettsider, revmatiker.no/hjertesjekk.

Hva er en hjertesjekk?

Personer med revmatiske sykdommer er ofte vant til smerte, man kjenner sykdommen på kroppen. Imidlertid kjenner du ikke høyt blodtrykk og/eller høye kolesterolverdier på samme måte – du må ta en sjekk for å vite. Ved en hjertesjekk bruker legene en risikokalkulator der de fyller inn blant annet alder, kjønn og røykestatus. Du må også måle blodtrykket og ta en blodprøve. Kalkulatoren gir et prosenttall som viser risikoen for hjerte- og karsykdommer de neste ti årene.

Kan forebygges

Men hva gjør du om du får vite at du har økt risiko? Det fine med å ta en hjertesjekk – og vite, er at sykdommene kan forebygges. Både medisiner og livsstilsendringer er ofte nødvendig. Kolesterolsenkende eller blodtrykkssenkende medisin kan være viktig for å få verdiene på rett nivå. Om du røyker bør du slutte å røyke, selv om dette selvsagt ikke er lett. Søk hjelp, her er du ikke alene, og det finnes gode kurs og metoder for røykeslutt.

Kosthold og fysisk aktivitet er også viktig. Det ligger forskning bak både hjertevennlig mat og hjertevennlig trening. NRF har utviklet kostholdsveiledere og treningskurs som er bra for revmatikere generelt, og som har god effekt på hjertet. Vi oppfordrer alle revmatikere med inflammatorisk leddsykdom til å sjekke hjertet hos fastlegen.

Av Bo Gleditsch og Egil Drillo Olsen

Next article