Home » Muskel og skjelett » De fleste vil oppleve ryggsmerter i løpet av livet
Sponset

Det regnes med at så mange som 60 til 80 prosent av Norges befolkning vil oppleve ryggsmerter i løpet av livet. I 80 til 90 prosent av disse tilfellene er det snakk om uspesifikke ryggsmerter, altså at man ikke med sikkerhet kan fastslå hva som er årsaken til smertene.

Dette er i de aller fleste tilfeller helt ufarlig, men likevel plagsomt for den det gjelder. Korsryggsmerter vil si smerter i nedre del av ryggen. Her skilles mellom akutte smerter med varighet under seks uker, subakutte smerte ved varighet under tolv uker og kroniske med varighet over tolv uker.

Tradisjonell behandling

De fleste blir bra igjen i løpet av en til to uker uten behandling. Det anbefales at man opprettholder normalt bevegelsesnivå, holder seg i fysisk aktivitet og begrenser sengeleie til et minimum. Ved sterke ryggsmerter, ensidig utstrålende smerter nedenfor kneet, eller ved langvarige plager som ikke gir seg med overnevnte råd, bør lege oppsøkes.

Hvis det er aktuelt med sykemelding, bør den være så kortvarig som mulig, og dersom pasienten ikke er tilbake i arbeid og gjenopptatt vanlige aktiviteter etter fire til seks uker, anbefales henvisning til primærhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

Massasje for korsryggsmerter

Massasje anbefales som supplerende behandling til trening og øvelser ved korsryggsmerter, særlig ved subakutte og langvarige smerter [2]. Et meta-studie foretatt av forskere tilknyttet The Cochrane Library (Furlan, Imamura, Dryden & Dryden, 2008) har sett på effekten av massasje ved korsryggsmerter hvor 13 randomiserte studier med totalt 1596 deltakere ble gjennomgått.

Studien viste at massasje hadde best effekt i kombinasjon med treningsøvelser og opplæring, samt at den positive effekten hadde en varighet på rundt ett år etter endt behandling. Resultatene av denne metastudien viser at massasje kan være til hjelp for pasienter med langvarige, uspesifikke korsryggsmerter. Det gjenstår fortsatt forskning på massasje ved korsryggsmerter for å kunne si hvordan vi best mulig kan hjelpe denne pasientgruppen. All økt kunnskap vil være positivt, både for pasienten selv, og for samfunnet som helhet.

Referanser:

  • Andrea D Furlan, Marta Imamura,Trish Dryden & Emma Dryden. 2008. Massage for low-back pain.
  • Institute for Work & Health, Toronto, Canada. Division of Physical Medicine and Rehabilitation, Department of Orthopaedics and Traumatology, University of São Paulo
  • School of Medicine, São Paolo, Brazil. Applied Research Centre, Centennial College, Toronto,Canada

Les mer her:

  1. https://nhi.no/symptomer/muskelskjelett/korsryggsmerter-veiviser/
  2. https://www.muskelskjeletthelse.no/wp-content/uploads/2016/06/Nasjonale-kliniske-retningslinjer-korsryggsmerter-2007-Fullversjon.pdf

Av: Ellen M. Thorsen, massør MNMF

Neste artikkel