Skip to main content
Home » Mannens helse » Trøblete hjerter hos menn
Mannens helse

Trøblete hjerter hos menn

Menn har mer enn dobbel så stor risiko for å få hjerteinfarkt i løpet av livet, sammenlignet med kvinner. Foto: Muhammed Fayiz/Unsplash

Menn er mer utsatt for hjerteinfarkt og hjertesykdommer enn kvinner. Er du mann over 40 år og ennå ikke har vært hos legen og sjekket om du er i risikosonen for å få hjertesykdommer? Da er det på tide å plukke opp telefonen og bestille en time.

– Er man mann over 40 år og aldri har fått målt kolesterolet, blodtrykket eller blodsukkeret sitt, bør man gå til legen og få dette sjekket, sier Wasim Zahid, kardiolog ved Drammen sykehus.

– Det samme bør man gjøre dersom man mistenker at man har en hjerte- eller karsykdom, eller dersom man er redd for at man er i risikosonen. Legene har verktøy og kalkulatorer de bruker for å kartlegge risikoen, sier Zahid.

Wasim Zahid

Kardiolog ved Drammen sykehus

Får en risikovurdering

I en slik utredning, vil legen blant annet se på alder, livvidde, BMI, blodsukker, kolesterol, om pasienten røyker og om det er andre i slekten som har hjerte- eller karsykdommer. Basert på denne informasjonen, får man en risikovurdering for de neste ti årene.

– Avhengig av resultatet, vil man få anbefalinger om hva man selv kan gjøre. Kanskje bør man iverksette forebyggende tiltak, som livsstilsendringer, eller kanskje man bør begynne på forebyggende medisiner. Kanskje får man beskjed om at risikoen er så liten, at man kan komme tilbake til en ny sjekk om for eksempel fem år, sier Zahid.

Ukjent årsak

Menn har mer enn dobbel så stor risiko for å få hjerteinfarkt i løpet av livet, sammenlignet med kvinner. Det gjelder menn i alle aldre. Hvorfor det er sånn, er det ingen som vet.

– Flere studier, blant annet en stor, norsk studie fra 2016, har undersøkt om det finnes noen årsak til disse forskjellene mellom menn og kvinner. De så blant annet på risikofaktorer som kolesterol, blodtrykk, røyking, fysisk aktivitet og diabetes, men fant ingen god forklaring. Tidligere har man trodd at kvinner som ikke har kommet i overgangsalderen har vært beskyttet mot hjertesykdommer, men det viser seg ikke å stemme. Vi vet rett og slett ikke årsaken til at menn er mer utsatt for disse sykdommene enn kvinner, sier Zahid.

Typiske hjertesykdommer hos menn

– Den vanligste hjertesykdommen hos menn, er trange kransårer. Trange årer ved hjertet, kan føre til angina og hjerteinfarkt. Mens trange årer som ligger mot hals og hjerne, kan gi hjerneslag, forteller Zahid.

– Hjertesvikt er også vanlig hos menn. Da er hjertets pumpefunksjon svekket. Hjerterytmeforstyrrelser, der hjerterytmen enten er unormalt rask eller unormalt langsom, er også vanlig. Flimmer og hjerteklaffefeil ser vi også en del av hos menn. Hjerteflimmer kommer av uregelmessige sammentrekninger av muskelfibrene i hjertet, mens hjerteklaffefeil er sykdom i en eller flere av hjertets fire klaffer, sier kardiologen.

Diabetes og hjertesykdom

Menn med diabetes har ekstra stor risiko for å få en hjertesykdom. Så stor er risikoen, at de fleste menn med diabetes til slutt dør av en eller annen hjertesykdom.

– Her er det flere faktorer som spiller inn, som høyere sirkulerende blodsukker og høyere fettstoffer i blodet som fører til avleiringer på innsiden av årene, sier Zahid, og legger til at det er veldig viktig å forebygge hjertesykdom dersom man har diabetes.

– Man bør absolutt ikke røyke. Man bør være i fysisk aktivitet, sørge for å ha lavt kolesterol, lavt blodtrykk og sørge for å holde en normal kroppsvekt, samt ha et sunt kosthold, sier han.

Av: Marte Frimand, [email protected]

Next article