Skip to main content
Home » Mannens helse » Egne terapigrupper for menn gir økt trygghet
Mannens helse

Egne terapigrupper for menn gir økt trygghet

Kjønnsdelte terapigrupper – Vi opplever at det er lettere for mange menn å åpne seg når det kun er menn til stede, sier Rune Hafstad. Foto: Getty Images

Vi vet at menn oppsøker helsevesenet i langt mindre grad enn det kvinner gjør. Reformundersøkelsen 2017 fant at menn er overrepresentert blant dem som sier de har besøkt fastlege tre eller færre ganger de siste tre årene. Noen gjør det aldri. Kvinner flest går til lege fire eller flere ganger. Tallene bekreftes av annen forskning.

At de ikke går til legen fører til at menn ofte blir mer syke enn nødvendig, eller at tilstander som kunne vært behandlet som bagateller, blir alvorlige. Menns mindreforbruk av helsetjenester er selvsagt også sterkt medvirkende til at vi fortsatt har tre og et halvt års levealdersforskjell mellom kvinner og menn i Norge.

Rune Hafstad

Faglig leder ved Phoenix Haga i Mysen

Manglene egenomsorg

Det er lett å legge skylda på mennene selv. Det er ikke klokt å la være å gå til legen når du har vondt. Hvis smertene går over av seg selv, er det enda mindre lurt å late som ingenting.

Menns manglende egenomsorg er likevel en for enkel forklaring. For hva slags kompetanse gir vi egentlig guttebarna våre på dette området? Gutter læres fortsatt i stor grad opp til at det viktigste for å kunne kalle seg en mann, er å være sterk og å tåle smerte. I barnehagen aksepteres det lettere at gutter slåss, enn at jenter gjør det. Det er lite rom for gutter som ikke ønsker å delta i «tøffhetskonkurransen».

På skolen er det mange flere jenter som bruker helsesykepleier enn gutter. Jenter blir vant til å ta vare på kroppen sin. De snakker om helse og seksualitet med venninnene sine. Mange gutter gjør ingen av delene. Resultatet er at når gutter blir til voksne menn, så har de ikke lært seg å lytte etter kroppens signaler, og kanskje enda verre: de har ikke erfaring med å snakke med andre om smerte, sykdom, følelser og seksuelle eller psykiske plager.

Omsorg om andre

I stedet for å legge skyld på de «dumme» mennene, er det derfor mye mer nyttig å se på strukturene som påvirker menn. Mye av svaret ligger nok i at omsorg og egenomsorg henger sammen. Lærer man seg å bry seg om andre, blir man også bedre til å bry seg om seg selv. Det er blant annet derfor det er så viktig å gi unge menn muligheten til å bli omsorgsfulle fedre, og til å delta mer i familielivet.

Forskningen viser også at vi er på vei. Først og fremst på grunn av den geniale norske oppfinnelsen, pappapermen. Vi trenger mer av dette, ikke mindre.

Kommunikasjon rettet mot menn

Vi må samtidig ikke glemme at helsevesenet selv har et ansvar. Mange helsetilbud som føles naturlige for kvinner, henvender seg ikke til menn. Informasjonsmateriell utformes ofte feminint, og leses ikke. Menn er ikke vant til å snakke om personlige ting i grupper, og dropper ut. Samtidig skal vi ikke la oss lede til å tro at menn ikke kan snakke om følelser. Det kan vi – vi må bare gis rom og mulighet for å gjøre det, på egne premisser. Kurs og mestringstilbud legger som hovedregel opp til en kvinnelig måte å kommunisere på.

Når menn ikke går til legen av seg selv, gjør det vondt verre at helsevesenets kommunikasjon og tilbud ikke treffer dem. Som alt annet kan dette selvsagt endres. Reform har mye erfaring med hva som fungerer for menn, og hva som ikke gjør det. Vi deler gjerne våre erfaringer. For mange menn står det faktisk om livet.

Av: Katrine Andreassen, [email protected]

Next article