Home » Mage og tarm » Ta kontakt med lege ved langvarig diaré
Sponset

Rundt 1 til 5 prosent av befolkningen har permanent eller periodevis kronisk diaré. Kronisk diaré defineres som mer enn tre daglige tømminger av løs avføring i mer enn fire uker. Det er veldig viktig å ta kontakt med lege, dersom man har langvarig diaré, for å finne underliggende årsaker og få rett behandling.

Yasir Gulzar Malik, overlege ved gastrokirurgisk avdeling på Ahus, mener det er ekstremt viktig å ta kontakt med legen for å finne underliggende årsak hvis man har diaré som varer over et par uker. 

– Diaré er et symptom, og det kan være mange grunner til at man får kronisk diaré. Det kan for eksempel være tilstander som glutenallergi, laktoseintoleranse, medikamentelle bivirkninger, betennelsessykdommer i tarmen og i verstefall tykktarm- eller endetarmskreft. Derfor er det viktig å finne ut hva som ligger bak diaréen så man kan behandle underliggende årsak, sier Malik.

Yasir Gulzar Malik

Overlege ved gastrokirurgisk avdeling på Akershus universitetssykehus (Ahus)

Kan vegre seg for å kontakte lege

Enkelte pasienter vegrer seg for å ta kontakt med legen, da det kan være en skamfølelse knyttet til det å ha diaré. Men Malik tror at de fleste tar kontakt når plagene vedvarer.

– Det er viktig med god anamnese for å finne ut hva slags utredning som trengs. Utredningen kan bestå av blod- og avføringsprøver og i enkelte tilfeller kameraundersøkelse av tarmen, kalt gastro- og koloskopi.

Kan gi stort væsketap

For det meste er det gastroenterologer som utreder og behandler kronisk diaré, men denne problemstillingen er heller ikke fremmed i den gastrokirurgiske hverdagen. Spesielt for pasienter som er operert for tykk- eller endetarmskreft eller hos pasienter som har utlagt tynntarm av forskjellige grunner.

– Pasienter med utlagt tynntarm sliter med hyppige løse tømminger, ofte kalt «high output». Det kan gi både tidvis stort væsketap med påfølgende nyresvikt, og ikke minst dårlig livskvalitet på lik linje med de som sliter med kronisk diaré, sier Malik.

Noen må operere

– Når man vet årsaken til den kroniske diaréen, kan årsaken behandles. I enkelte tilfeller dreier det seg om livsstilsendringer, først og fremst kostholdsendringer, sier Malik og legger til at noen må bruke medisiner.

– Noen må også bruke medisiner for resten av livet, og for pasienter med kreft, trengs det som regel operasjon. Operasjon kan også være aktuelt for de med kroniske betennelsessykdommer som ikke responderer på medisinsk behandling, sier Malik.

Finnes gode medikamenter

For å behandle symptomet diaré der man ikke kan behandle underliggende årsak, som for eksempel postoperative pasienter, pasienter med utlagt tynntarm eller irritabel tarm sykdom, finnes det flere medikamenter man kan bruke.

– Det finnes medikamenter som både stimulerer og hemmer tarmaktivitet som fører til at mer væske og elektrolytter tas opp i tarmen. Dette resulterer i fastere konsistens på avføringen, som fører til færre tømmninger. Dette kalles antidiarroikabehandling. Det finnes også naturprodukter som binder mer vann og gir mer voluminøse tømminger, som også kan hjelpe mot løse tømminger spesielt for pasienter med irritabel tarm sykdom, sier Malik.

Hvis disse ikke gir tilstrekkelig effekt, finnes det et annet medikament som endrer gastrointestinal funksjon ved å hemme både tarmaktivitet og sekresjon

– Dette middelet brukes ofte på gastrokirurgiske avdelinger supplert med medikamentene nevnt ovenfor, spesielt på pasienter med utlagt tarm, som har høy produksjon. Medikamentet kan også brukes som symptomatisk behandling av alvorlig diare hos voksne som ikke responderer på antidiarroikabehandling, sier han.

Av Marte Frimand

Neste artikkel