Skip to main content
Home » Mage og tarm » En sykdom som utvikles i det stille
Skrumplever

En sykdom som utvikles i det stille

Syk lever
Syk lever

Den alvorlige sykdomstilstanden levercirrhose kan utvikles over flere år uten at du er klar over det.

Hvert år antas det at omtrent 800 norske pasienter får påvist den alvorlige sykdomstilstanden levercirrhose, også kalt skrumplever. Årsaken til sykdommen er vedvarende betennelse i leveren over lang tid med påfølgende tap av leverceller og levervev som fører til tap av levervolum og skrumping av organet. Dette skjer når du har videreutviklet en kronisk leversykdom du allerede lider av. En annen årsak til sykdommen er at du har druknet leveren din i en vedvarende flom av alkohol. I følge seksjonsoverlege ved gastromedisinsk avdeling på Ullevål Sykehus, Zbigniew Konopski er sykdommen uavhengig av årsak vanskelig å behandle.

– Får en pasient påvist levercirrhose vil alle bjellene gi lyd fra seg. Hovedmålet blir å stoppe utviklingen, eller i beste fall reversere sykdommen om den oppdages i tidlig fase. For å stoppe utviklingen vil det da være viktig å identifisere og eliminere de etiologiske faktorene. Hos de som tidligere har hatt en kronisk leversykdom, og har fått videreutviklet levercirrhose, blir det viktig å følge opp behandlingen som har blitt gitt, for å se om den har fungert tilstrekkelig eller ikke. Er sykdommen eksempelvis alkoholbasert vil dette medføre en slutt på absolutt alt inntak av alkohol, sier Konopski.

Sirkulatoriske forandringer

Ved levercirrhose vil leveren gradvis miste funksjonsevne, og ved langtkommen tilstand vil pasienter kunne forvente alvorlige komplikasjoner som kan medfører store helseproblemer.

Zbigniew Konopski

Zbigniew Konopski

Seksjonsoverlege ved gastromedisinsk avdeling på Ullevål Sykehus

– Leveren renser bort toksiske stoffer i kroppen, og har blant annet ansvaret for å levere mange viktige stoffer til de aller fleste organene våre. Ved cirrhose oppstår store forandringer i blodsirkulasjon i buken som påvirker hjerte-, nyre- og hjernefunksjon. I tillegg vil kroppens immunforsvar svekkes betydelig, og den metabolske tilstanden i kroppen forandres slik at tap av muskelmasse, så kalt sarkopeni, også kan forekomme, sier overlegen.

I tidlig fase av sykdommen vil de aller fleste kunne leve et tilnærmet normalt liv med få plagsomme symptomer. Når sykdommen derimot har fått utviklet seg til et avansert stadium, forteller Konopski at flere komplikasjoner vil tilkomme, og at dette bringer ubehag som kan være problematisk å leve med.

Alvorlige komplikasjoner

– Slike komplikasjoner kan for eksempel være det som i medisinsk terminologi heter ascites, eller væskedannelse i magen som skaper behovet for behandling med vanndrivende medikamenter og tapping av væske fra magen. Det kan også oppstå blødninger fra åreknuter i spiserøret, og enkelte kan utvikle leverencefalopati, en tilstand der hjernen ikke fungerer optimalt. Pasienten vil i tillegg bli utsatt for infeksjoner og ha økt risiko for å utvikle leverkreft, forklarer Konopski.

– Årsaken til at levercirrhose utvikler seg i det stille er at leveren har kapasitet til å fungere optimalt selv om det allerede finnes betydelig tap av levervev og en cirrhose i utvikling. De som utvikler levercirrhose på bakgrunn av en allerede tilstedeværende leversykdom vil få avdekket progresjonen av sykdommen, og vil få adekvat behandling og systematisk oppfølging. I mange tilfeller der cirrhosen utvikler seg som følge av alkohol eller som følge av fedmerelatert fettlever, vil sykdommen komme uventet og brått på den respektive pasienten, ofte med tilstedeværelse av én eller flere komplikasjoner, fortsetter han.

Misforstått sykdom

Tradisjonelt sett har pasientgruppen som har utviklet levercirrhose vært middelaldrende menn. Likevel har de siste årene i følge Konopski vist tegn til at stadig flere kvinner mellom 50 og 60 år også har utviklet sykdommen, oftest som følge av et økt alkoholforbruk.

– Levercirrhose er en sykdom som på sett og vis er noe misforstått nettopp på grunn av skillet mellom alkoholisk levercirrhose og levercirrhose på bakgrunn av en kjent kronisk leversykdom av immunologisk eller viral opprinnelse. Sykdommen forbindes oftest med overbruk av alkohol, men det er ikke nødvendigvis slik at dette alltid er tilfellet. Cirrhose kan utvikles hos alle som har en kronisk leversykdom, uavhengig av alkohol, sier legen.

Next article