Skip to main content
Home » Kroniske sykdommer » Legemiddelberedskapen sikres
Kroniske sykdommer

Legemiddelberedskapen sikres

Foto: Getty Images

Norsk legemiddelberedskap trappes opp for å være forberedt på en potensiell mangelkrise.

Norske helsemyndigheter har som svar på tiltale fra blant annet LMI og The Life Science Cluster nå inngått en avtale med tre av de største legemiddelgrossistene om utvidelse av beredskapslagrene, og ber dem nå å kjøpe inn legemidler som er viktige i allmennhelsetjenesten for å stå best mulig rustet mot pandemien som utarter seg på global skala.

Forholdsregler

Mens koronaviruset i skrivende stund herjer, tar alle verdens land sine egne nasjonale forholdsregler

– Norge inkludert. Men der vi som land er blitt mer proteksjonistisk, er vi stadig avhengig av å samarbeide med andre land for å holde de lange verdikjedene, de kritiske tjenestene og ikke minst globusen i drift. En stor del av råstoffproduksjon og legemiddelproduksjon av eldre generiske legemidler foregår i Kina og India. Produksjonsproblemer i disse landene kan derfor få konsekvenser for legemiddelforsyningen i mange land, også i Norge.

Derfor har blant annet administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem etterlyst signaler fra regjeringen om de norske legemiddelselskapene skal starte nasjonale produksjoner av viktige legemidler for å hindre akutt medisinsk mangel.

– Vi i LMI har lenge påpekt nødvendigheten av bedre legemiddelberedskap og det er synd at det må en krise av slike proposisjoner for å vise viktigheten av det. For bedret legemiddelproduksjon og -beredskap er faktisk kroneksempler på hvordan vi som samfunn kan komme sterke ut av denne krisen. Vi har et stort potensial til å bli mye mer selvforsynt av legemidler enn hva vi er i dag, og Norge har store forutsetninger for å lykkes med å bygge en større legemiddelindustri, skriver Bekkemellem i Dagens Medisin.

Nasjonal beredskapsproduksjon

Også daglig leder i The Life Science Cluster, Hanne Mette Dyrlie Kristensen maner til nasjonal beredskapsproduksjon i Norge.

– Mangelen på livsviktige legemidler og diagnostiske tester kan snart bli akutt. Hvis vi skal forberede beredskapsproduksjon i Norge, er tidspunktet nå. Konsekvensene kan bli store dersom vi venter til behovet oppstår. Nå står en samlet norsk helseindustri klar til å bidra, sier hun til HealthTalk.

Av: Andreas Aguilera MyrvoldNext article