Skip to main content
Home » Kroniske sykdommer » Korona-råd til kronikere
Kroniske sykdommer

Korona-råd til kronikere

Foto: Getty Images

– Det kommer inn mange spørsmål til Revmatikerforbundet om hvordan folk skal forholde seg til korona. Våre medlemmer er utsatte, fordi de er syke i utgangspunktet. Mange går også på medisiner som setter ned immunforsvaret og da skal man selvsagt passe seg ekstra, sier generalsekretær Bente Slaatten i Norsk Revmatikerforbund.

Det er korona-krise i landet, og den slår hardt inn i alles hverdagsliv. Folk med underliggende sykdommer skal naturlig nok passe seg særlig. Det skaper selvsagt et stort behov for informasjon hos landets kronikere. Det merkes i Norsk Revmatikerforbund, som har folk med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettproblemer som medlemsgruppe.

– Det er ekstra viktig at folk med kroniske sykdommer følger opp de generelle smittevern- og hygienerådene som kommer fra helsemyndighetene om håndvask, bruk av antibac, host og nys ikke på andre, hold deg mest mulig hjemme, og må du ut, hold avstand til andre. Jeg oppfatter nok fra dem jeg har snakket med at det går ekstra mye såpe og antibac hjemme hos våre medlemmer for tiden, sier Slaatten.

Bente Slaatten

Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund

Mange spørsmål

Når de generelle rådene fra helsemyndighetene har sunket inn, kommer spørsmålene knyttet til egen sykdom. Folk med revmatiske sykdommer behandles i en del tilfeller med medisiner som setter ned immunforsvaret. Det har sammenheng med at sykdommene innebærer at immunforsvaret angriper kroppen i stedet for å forsvare den.

– Vi merket særlig i begynnelsen at folk med revmatisk diagnose stilte mange spørsmål om medisinbruk og endring av behandling. Mange var frustrerte fordi de hadde helt konkrete spørsmål, som ingen kunne gi dem et klart svar på, forteller generalsekretæren.

Nå har svarene kommet, i form av «spørsmål og svar»-notater fra fagmiljøene. Professorer i revmatologi på flere av landet sykehus har gitt råd til voksne. Interessegruppe for Barne- og ungdomsrevmatologi i Den norske legeforening og Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi har gitt råd til foreldre med barn og ungdom som har revmatiske sykdommer.

– Det spørsmålet som kanskje flest har lurt på, er om de skal trappe ned, eventuelt slutte med medisinene sine, for å øke immunforsvaret sitt. Revmatologene anbefaler ikke det. Skulle de imidlertid bli syke og få påvist korona, kan det være aktuelt å slutte med enkelte medisiner. Da er rådet at de bør ta kontakt med revmatologen sin, forteller generalsekretæren.

Barn og ungdom

Foreldre med barn som har kronisk sykdom blir naturlig nok også usikre på hvordan barnet skal forholde seg.

– Før skoler og barnehager ble stengt, fikk vi blant annet spørsmål om barna burde holdes hjemme fra skolen, forteller Slaatten.

Heller ikke barn og ungdom med revmatiske sykdommer bør slutte med medisinene sine i disse korona-tider.

– Foreldrene anbefales å fokusere ekstra på de generelle smittevernrådene og hjelpe barna med å holde disse. De skal også sørge for at barna får medisinene sine som vanlig. Erfaringene fra Kina og Italia tilsier at svært få barn får alvorlig sykdom, sier generalsekretæren.

– Et godt frikslivsråd til slutt er å forsøke å opprettholde noe fysisk aktivitet selv om vi alle er anbefalt å være mest mulig inne. Trening hjelper for folk med ledd-, muskel- og skjelettproblemer. Norsk Revmatikerforbund har laget treningsprogram som medlemmene kan gjennomføre hjemme i stua og vi deler ut treningsstrikker til dem som melder seg inn nå, nettopp for å inspirere til aktivitet og bevegelse, avslutter generalsekretæren.

FAKTA

Det viktigste du kan gjøre er å redusere risikoen for å bli smittet:


* Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann
* Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig
* Unngå å ta deg til øyne, nese og munn hvis hendene ikke er rene
* Hold avstand til andre (minst en meter)
* Unngå håndhilsning og klemming
* Unngå samvær med personer med symptomer på luftveissykdom
* Hold deg hjemme så mye som mulig og arbeide hjemmefra hvis mulig
* Unngå utenlandsreiser og offentlig transport
* Unngå deltagelse på møter og arrangementer, inkludert selskaper og sosial kontakt
* Unngå pass av mindre barn, de har gjerne ingen eller milde symptomer og kan overføre smitte
* Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp
* Rengjør/desinfiser flater og objekter som berøres ofte av andre (f.eks. dørhåndtak, kraner)
* Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig (minst fire ukers forbruk)

Kilde: Professorer i revmatologi ved Diakonhjemmet Sykehus, Haukeland universitetssjukehus, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, St. Olavs hospital og Stavanger universitetssjukehus.


Mer info:
https://www.revmatiker.no/nyheter/koronaviruset-temaside/

Norsk Revmatikerforbunds hjelpetelefon, som alle kan ringe:

Tlf. 22 54 71 80
Tirsdag, onsdag og torsdag 10.00-15.00

Next article