Skip to main content
Home » Kroniske sykdommer » Innskrenking av MS-behandlingen
Kroniske sykdommer

Innskrenking av MS-behandlingen

Mona Enstad er generalsekretær i MS-forbundet. Foto: MS-forbundet Norge

I november i fjor, vedtok Beslutningsforum en betydelig innskrenkning av den medisinske behandlingen av MS-syke i Norge. To medisiner som mange har hatt veldig god effekt av, blir tatt ut.

– Dette er medisiner som mange MS-pasienter har god nytte av, spesielt de som står i arbeid, sier Mona Enstad, generalsekretær i MS-forbundet.

Beslutningsforum for nye metoder, er et statlig organ som godkjenner nye medisiner og behandlingsformer i Norge. Nå har de valgt å fjerne to medisiner som tidligere har vært tilgjengelig for pasientgruppen. Avgjørelsen gjelder ikke for pasienter som allerede bruker medisinene, kun for nye brukere.

Ser kun på pris

– Beslutningsforum mener medisinene er for dyre. Avgjørelsen har ingen ting med effekt å gjøre, kun pris, sier Enstad.

Ifølge generalsekretæren, har de to legemidlene vært i bruk for MS-pasienter siden 2007.

– Dette var de to første høyeffektive bremsemedisinene som kom. Det finnes alternative medisiner som de fleste MS-pasienter kan ha nytte av. Men disse medisinene er svakere. Siden de også er nye, har man lite erfaring med bivirkninger. Det vil også være enkelt undergrupper som nå ikke har noe tilbud om medisiner, sier hun og legger til:

–  De to medisinene som ble fjernet, har vi lang og god erfaring med. Vi vet at mange har god nytte av dem, og at de fleste tåler bivirkningene godt, sier Enstad.

Kan få store samfunnskostnader

Enstad forteller at hun vet at de to medisinene er veldig dyre. I Norge i dag har er det rundt 13 000 pasienter med MS. Vel halvparten bruker bremsemedisiner.

– Staten har besluttet at man ikke skal ta inn samfunnskostnadene når beslutningen om å ta i bruk mye medisiner fattes.  Jeg tror regnestykket hadde sett annerledes ut dersom de også hadde tatt hensyn til samfunnskostnadene knyttet til sykdommen MS. De fleste som får MS er unge og skal leve et langt liv med sykdommen, sier Enstad.  

Next article